Focus

Het doel van Focus, dat is ontwikkeld door de IZB, is een hernieuwde bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus Christus. In de Jeruzalemkerkgemeente zijn wij in 2023 gestart met dit traject, samen met ds. Dick Wolters van de IZB.

Focus is een bezinningstraject rondom onze roeping om als volgelingen van Jezus aanwezig te zijn in onze concrete wereld. Daarbij leggen we niet de nadruk op allerlei extra activiteiten of nieuwe initiatieven. Het gaat veel meer om de toerusting van gemeenteleden om Jezus te volgen in hun dagelijks leven. We formuleren daarom drie doelstellingen:

  1. wij komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus.
  2. wij zijn beter in staat om het geloof te verbinden met de praktijk van ons dagelijks leven.
  3. wij delen ons leven meer met mensen die Jezus niet kennen.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van de IZB.

Focus foto-opdracht