60-jarig jubileum organist Gijs Meinten

Het is dezer dagen 60 jaar geleden dat broeder Gijs Meinten voor het eerst als organist een dienst begeleidde in Eemnes. Tijdens zijn diensttijd begeleidde Gijs in het Duitse Seedorf kerkdiensten. Begin jaren ’70 woonde Gijs met zijn gezin in Eefde waar hij het orgel bespeelde. Toen in 1973 het Liedboek voor de Kerken verscheen, werd hij ook voorzanger en leerde de gemeente liederen uit het Liedboek.

In 1975 kwam het gezin Meinten naar Zwolle, zij sloten zich aan bij de toenmalige Jeruzalemkerkgemeente. Gijs begeleidde de diensten van onze gemeente die destijds elke twee weken op zondagavond in de Jeruzalemkerk werden gehouden en viel ook af en toe in voor de heer Wagteveld, de vaste organist van de toenmalige Jeruzalemkerkgemeente. Rond 1980 sloot het gezin zich aan bij de Emmauskerk in Berkum, waar Gijs door de jaren heen ook vele diensten heeft begeleid.

In 2003 sloot het gezin zich aan bij onze gemeente. Toen wij een kleine 10 jaar geleden vanuit het centrum naar dit kerkgebouw zijn verhuisd, heeft Gijs heel veel diensten begeleid; dat gold ook voor broeder Wilbert Potjes. Of wij ons er destijds van bewust waren hoe belangrijk hun rol toen was, is de vraag. Maar wij zijn hen beiden daarvoor bijzonder dankbaar. Gijs heeft ook een jaar of 15 diensten in Wezep begeleid, maar is daar enkele jaren geleden mee gestopt, zodat Wilma en hij samen naar de kerk konden gaan.

In een periode van 60 jaar heeft Gijs veel meegemaakt. Eén specifieke gebeurtenis heeft diepe indruk op hem gemaakt. Wij zongen de lofzang van Zacharias. Er zat een verdwaalde vlinder bij het orgel. Na het voorspel streek deze vlinder neer bij de eerste regel van het lied en liep op de maat van de muziek mee over het muziekboek tot en met de vierde regel. Gijs heeft dit ervaren als een “knipoog van de Heilige Geest”. Dat juist dit voorval zo’n indruk op Gijs gemaakt heeft, zegt veel. Want dit laat zien dat Gijs de hem geschonken gaven wil inzetten tot de eer van God. Daarom hebben wij, op het orgel begeleid door zoon Erik Meinten, samen Psalm 150 vers 1 en 2 in de Oude Berijming gezongen. Om samen met Gijs God te loven en te danken voor het bereiken van deze mijlpaal. De laatste regels van vers 2 luiden:

Laat zich ’t orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

Namens onze gemeente heeft Gijs de bloemen van die zondag ontvangen en namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle de erepenning van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN met de daarbij behorende oorkonde

Foto: Jaco Hoeve

 

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.