Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wat betekent de invulling van de nieuwe wet- en regelgeving voor de Jeruzalemkerk ook al weer concreet:

  • De voorraad huidige wegwerpbekers zullen wij voorlopig blijven gebruiken, maar zo min mogelijk.
  • Bij bijeenkomsten, vergaderingen en andere activiteiten in de kerk: gebruik kopjes i.p.v. wegwerpbekers. Daarbij geldt de afspraak dat de kopjes na afloop weer worden afgewassen en opgeruimd.
  • Bij grotere groepen in de kerk: neem uw eigen beker mee. We vragen u ook dit voor het koffiedrinken op zondagochtend te doen. Er zijn tegenwoordig allerlei bekers met een deksel te koop, die u kunt meenemen en thuis kunt afwassen zonder dat uw tas of jas vies wordt.
  • In uitzonderingen zullen wij, als het niet anders kan, wegwerpbekers blijven gebruiken. Hiervoor zullen wegbekers aangeschaft worden die wel zijn toegestaan. Gelukkig is de keuze daarin de afgelopen maanden groter geworden, maar ze zijn relatief duur.

Laat ieder zijn/haar verantwoordelijkheid nemen zodat we alleen nog (toegestane) wegwerpbekers gebruiken als het echt nodig is.

Alvast bedankt namens
de ouderlingen kerkrentmeester

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.

Column Ds. de Jong

Zinvol bezig zijn!

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.