Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.

We hebben gekozen voor de volgende boekjes. “Vrucht van de Geest”, Bijbelstudies over Galaten 5, van Jos Douma, uit de welbekende Kringserie van de IZB. ISBN 9789033819957, 10,99 euro.

Sommige vrouwenkringen hebben (in het verleden) de Bijbelstudies van Beth Moore gedaan. Zij heeft ook een Bijbelstudieboek geschreven over dit onderwerp: “Boven jezelf uit” een Bijbelstudie over de vrucht van de Geest, ISBN 9789464250664, 34,99 euro.

Sommige kringen willen graag verdieping naast (of in plaats van) het gewone boekje, daarvoor verwijzen we naar het boek van Tim Keller, “Galaten, om te lezen, te leren, te leiden”. ISBN 9789051944822, 17,50 euro. Aanvullend daarbij is er een handzame Gespreksgids verkrijgbaar. ISBN 9789051944839, 10,00 euro.

Op zondagochtend 7 en 14 juli is het mogelijk om de boekjes in te zien tijdens het koffiedrinken in de buffetzaal. Alike van Berkum en Margreet van Maanen (Bijbelkringcoördinatoren) zullen beschikbaar zijn voor vragen. De contactpersonen van de Bijbelkringen kunnen de aanschaf van de boekjes met hun kringleden afstemmen en financieel regelen.

Twee weken geleden is onder alle contactpersonen van de kringen een enquête over het afgelopen kringseizoen uitgezet. Fijn dat al verschillende kringen deze hebben ingevuld. We ontvangen graag uiterlijk 31 juli een reactie.

Op woensdagavond 11 september vindt de startavond van de Bijbelkringen plaats. Tijdens deze avond blikken we terug op het afgelopen kringseizoen aan de hand van de uitkomsten van de enquête. Daarnaast kijken we vooruit naar het nieuwe seizoen en zullen we een aantal handreikingen doen voor het leiden van een kringavond. Van harte uitgenodigd om 20.00 uur in de kapel van de Jeruzalemkerk.

Wilt u/wil jij na de zomer ook aansluiten bij een Bijbelkring of meer informatie hierover, neem dan contact op met Margreet of Alike (zie Scipio App).

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

DIACONAAL ARTIKEL: EETCAFÉ ER IS HOOP ZWOLLE

Het Eetcafé biedt gasten in een gezellige en ontspannen sfeer een gratis maaltijd aan. De gasten van het Eetcafé hebben diverse achtergronden en redenen om aan te schuiven. Sommige gasten hebben een kleine sociale kring en zoeken vooral contact, anderen zijn blij met een gratis maaltijd om financiële redenen. Weer anderen zijn (tijdelijk) zonder vaste woonplaats of slagen ervoor zichzelf minder in om een goede maaltijd klaar te maken.
De vaste structuur van de avond met een gezonde warme maaltijd en mogelijkheid tot gesprek zorgt voor rust en aandacht voor elkaar. De maaltijd wordt met gebed geopend en tijdens de gangen wordt er een korte meditatie verzorgd. Zo wordt het christelijke karakter van het Eetcafé in woord en daad uitgedragen.