DIACONAAL ARTIKEL: EETCAFÉ ER IS HOOP ZWOLLE

Over het Eetcafé

Het Eetcafé biedt gasten in een gezellige en ontspannen sfeer een gratis maaltijd aan. De gasten van het Eetcafé hebben diverse achtergronden en redenen om aan te schuiven. Sommige gasten hebben een kleine sociale kring en zoeken vooral contact, anderen zijn blij met een gratis maaltijd om financiële redenen. Weer anderen zijn (tijdelijk) zonder vaste woonplaats of slagen ervoor zichzelf minder in om een goede maaltijd klaar te maken.
De vaste structuur van de avond met een gezonde warme maaltijd en mogelijkheid tot gesprek zorgt voor rust en aandacht voor elkaar. De maaltijd wordt met gebed geopend en tijdens de gangen wordt er een korte meditatie verzorgd. Zo wordt het christelijke karakter van het Eetcafé in woord en daad uitgedragen.

Wanneer?

Elke woensdag is er Eetcafé in de (nieuwe) WRZV aan de Grote Voort 4 in Zwolle. Om 17.00 uur gaan de deuren open. De gasten worden ontvangen met koffie en thee. Er is ruim gelegenheid om met elkaar te praten. Om 17.30 uur gaat iedereen aan tafel. De maaltijd wordt begonnen met gebed en afgesloten met een korte bijbeloverdenking. Tot ongeveer 18:45 uur is er gelegenheid om te blijven napraten. Je bent van harte welkom om een keer mee te komen eten!

Onze betrokkenheid bij het Eetcafé

Onze broeder Jaap Klaassen is vanaf het begin betrokken bij het Eetcafé en vanuit de wijkdiaconie gaan er per kwartaal twee diakenen op bezoek om zo het contact te onderhouden, onlangs hebben wij dan ook mogen genieten van een heerlijk bereide maaltijd. De diaconie van onze Protestantse Gemeente draagt financieel op verschillende manieren bij aan het Eetcafé. Zo staat het Eetcafé op de advies-collectelijst van de diaconie en door het jaar heen ontvangt men een avondmaalscollecte of een opbrengst van de collecte ‘door de wijkdiaconie vast te stellen doel’. Mocht je meer willen weten over het Eetcafé, Jaap vertelt je er graag meer over.

Vrijwilligers gezocht (2) – Iets voor u/jou?

De medewerkers komen uit verschillende kerken en groepen die samenwerken in het Eetcafé. Van hen wordt gevraagd dat ze liefde en bewogenheid hebben voor de gasten. Door het recente vertrek van twee koks, is het Eetcafé op zoek naar twee vrijwilligers die het leuk vinden om te koken voor (grote) groepen. Affiniteit met koken is mooi meegenomen, verder wordt er geen specifieke deskundigheid gevraagd, inzet is het belangrijkste.

Lijkt het jou leuk om je op deze manier in te zetten voor de medemens en een stukje liefde van de Heere door te geven?

Neem dan contact op met:
Martin van der Spek (coördinator Eetcafé)
eetcafe@erishoopzwolle.nl

Hartelijke groet namens de wijkdiaconie,
Evert Brouwer, Johan Hardeman, Janick Klompjan, Arjan Booij, Dick Brinksma en Jim Popping

 

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.