Jeugdleiding gezocht

Het seizoen is bijna op z’n einde. De laatste activiteiten worden gedaan en iedereen kijkt met een mooie en warme blik terug op het afgelopen seizoen.

Wat hebben we mooie dingen gedaan met elkaar. Dat we het met elkaar moeten doen is nu juist wat ons nog weer bezighoudt.

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Laat het dan snel weten. Waar hebben we hulp nodig?

  • Catechisatie: 1 persoon. ( Ernst Bolt)
  • Klimboom: 3 personen (Klaas Jan Schaap )
  • Kinderclub: 2 personen  (Henriët Visser)
  • Brick: 2  personen (Robin Klompjan)
  • 16+: 3 personen (Lisanne Breman)

Als u of jij belangstelling hebben dat graag een van de mensen aanschieten.

Lukt dit niet bel of mail ons.

We hopen en bidden dat we volgend seizoen weer met voldoende leiders het jeugdwerk weer op kunnen starten.

Namens de jeugdraad,  de jeugdouderlingen

Roelof van ‘t Ende en Ewout Visser

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.