Bezoek een dienst

Kerkdiensten

Iedere zondag en op christelijke feestdagen houden wij diensten in de Jeruzalemkerk. Morgendiensten beginnen om 09.30 uur. Tussen 1 mei en het startweekend begint de tweede dienst om 19.00 uur, vanaf de zondag na het startweekend tot 1 mei om 17.00 uur.

De ochtenddienst kan omschreven worden als gezinsdienst en wordt bezocht door zo’n 300 – 400 mensen van alle leeftijden. Kinderen hebben een eigen plek door middel van het kindermoment en een kinderlied. De middag- /avonddienst heeft meer het karakter van een leerdienst en wordt bezocht door zo’n 100 – 200 gemeenteleden. Tijdens de middagdiensten die om 17:00 uur beginnen is er zondagsschool voor 6 tot 12 jarigen.

Tijdens de diensten zingen we Psalmen en geestelijke liederen uit de berijming van 1773 en uit de bundels Weerklank en Op Toonhoogte en lezen we de Bijbel uit de Herziene Statenvertaling. De gehele liturgie wordt via beamers op schermen getoond. Voorafgaand aan de dienst gebruiken we de schermen om elkaar te informeren.
 
Komende diensten