Ouderenmiddag

Één keer per maand komen we van september tot april met de ouderen bij elkaar in de Jeruzalemkerk.

De middag begint om half drie (inloop vanaf 14.15 uur) en duurt tot ongeveer half vijf. We starten met een kopje koffie of thee. Het gedeelte voor de pauze bestaat uit het zingen van geestelijke liederen, gebed en meditatie, verzorgd door de predikant, pastoraal werker of iemand anders vanuit de leiding.

Tijdens de pauze is er een collecte voor de gemaakte kosten, of soms is deze bestemd voor een goed doel.

Na de pauze is het programma heel gevarieerd: dia’s, een lezing, creatieve activiteiten, spelletjes, verhalen of gelegenheid om gedichten voor te dragen, afgewisseld met samenzang.

Voor enkele activiteiten worden de ouderen persoonlijk benaderd, zoals de kerstmiddag, de broodmaaltijd met Pasen en het reisje in mei aan het eind van het seizoen. Verder leven we met elkaar mee in lief en leed. Het zijn gezellige middagen waarop ontmoeting, bezinning en ontspanning een plaats krijgen.

We hopen velen van u te ontmoeten en weer een aantal mooie en gezellige middagen te hebben! Ook nieuwe gasten van harte welkom!

Data

In september 2024 begint het nieuwe seizoen!

Tijden

14.15 uur
Inloop

14.30 uur
Begin van het programma

Prijs

Gratis
Wees welkom!

Locatie

Jeruzalemkerk
Assendorperdijk 134
8012 EK Zwolle

Meer weten?

Neem contact op met een van de contactpersonen.

Tanja Ulderink
Alie Snoeijer
Janny Kragt
Truus de Ruiter
Niesje Bredewout