Bijbelkringen

Verspreid over de stad zijn Bijbelkringen actief die op verschillende dagen van de week samenkomen. De meeste kringen komen 1 keer per 3 á 4 weken bij elkaar. De kringen vinden wisselend bij de kringleden thuis plaats. Er zijn enkele Bijbelkringen die in één van de zalen van de Jeruzalemkerk bij elkaar komen. Er zijn kringen met diverse samenstellingen: o.a. jongerenkringen, vrouwenkringen, gemixte kringen, kringen met (jonge) ouders, ouderenkringen en kringen met wijkgenoten.

Op een Bijbelkring bestudeer je met elkaar een Bijbelgedeelte/thema, ga je daarover met elkaar in gesprek en ontstaat er betrokkenheid op elkaar. Daarnaast bid je als kring voor elkaar, de gemeente en de wereld. Deelname aan een Bijbelkring is verrijkend voor je geloofsleven en het gemeenteleven.

Aan het begin van het seizoen wordt op een gezamenlijke Bijbelkringavond een thema ingeleid dat tijdens de verdere kringbijeenkomsten centraal staat. Daarnaast wordt een aantal preken op zondag aan het gekozen thema gewijd. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke avond.

Data

Afhankelijk van de desbetreffende bijbelkring
1x in de 3 a 4 weken

Tijden

Overdag of in de avond

Prijs

€10 -35 afhankelijk het gekozen studieboekje

Locatie

Diverse locaties in Zwolle

Meer weten?

Bent u/jij nog geen lid van een Bijbelkring en wilt u/jij graag aansluiten bij een kring of meer informatie?
Neem dan gerust contact op met de Bijbelkringcoördinatoren:

Alike van Berkum-Mouthaan

Margreet van Maanen

Coördinatoren Bijbelkringen

Mail de Coördinatoren