Bijbelkringen

Onze bijbelkringen

BijbelstudieVerspreid over de stad zijn 16 Bijbelkringen actief die op verschillende dagen van de week samenkomen. De frequentie van de bijeenkomsten is voor de meeste kringen 1 keer per 3 á 4 weken. De kringen vinden wisselend bij de kringleden thuis plaats. Er zijn enkele Bijbelkringen die in één van de zalen van de Jeruzalemkerk bij elkaar komen. Er zijn kringen met diverse samenstellingen: o.a. jongerenkringen, vrouwenkringen, gemixte kringen, kringen met (jonge) ouders, ouderenkringen en kringen met wijkgenoten.

Op een Bijbelkring bestudeer je met elkaar een Bijbelgedeelte/thema, ga je daarover met elkaar in gesprek en ontstaat er betrokkenheid op elkaar. Daarnaast bid je als kring voor elkaar, de gemeente en de wereld. Deelname aan een Bijbelkring is verrijkend voor je geloofsleven en het gemeenteleven.

Aan het begin van het seizoen wordt op een gezamenlijke Bijbelkringavond een thema ingeleid dat tijdens de verdere kringbijeenkomsten centraal staat. Daarnaast wordt een aantal preken op zondag aan het gekozen thema gewijd. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke avond.

Bent u/jij nog geen lid van een Bijbelkring en wilt u/jij graag aansluiten bij een kring of meer informatie, neem dan gerust contact op met de coördinator van de Bijbelkringen.

Mw. Alike van Berkum-Mouthaan

Coördinator Bijbelkringen
 
  Mail Alike

Overzicht Bijbelkringen

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende Bijbelkringen met daarbij per kring de kringcoördinator/kringleider en dag waarop de kring gehouden wordt.
 

Jeruzalemkerk
Maandagmiddag
Dhr. W. Potjes

Jongerenkring 1
Maandagavond
Mw. L. Breman

Jongerenkring 2
Maandagavond
Mw. A. van den Berg

Jongerenkring 3
Donderdagavond
Dhr. J. Popping

Jongerenkring 4
n.n.t.b.
In oprichting

Stadsbreed
Maandagavond
Dhr. M. van Berkum

Vrouwenkring
Woensochtend
Mw. H. Slootweg

Vrouwenkring (2)
Woensdagavond
Mw. J. Olst & Mw. H. Schaap

Westenholte
Dinsdagavond
Dhr. A. Pouw

Berkum
Woensdagavond
Mw. C. Bos

De verbindingskring
Woensdagavond
Mw. A. Overink

Dieze
Woensdagavond
Mw. G. Kleijer

Zuid 1
Woensdagavond
Mw. A. van Dijk

Zuid 2
Woensdagavond
Mw. H. Bredewout

IK ben
Geen vaste avond
Dhr. J. Hardeman