Tienerclub Brick

De tienerclub wil tieners een zinvolle en gezellige avondbesteding bieden. Leidraad is het Woord van God. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting, ontspanning en spel.
De tienerclub is een club voor tieners van 12 tot 16 jaar. De clubavonden zijn in de periode september tot en met april/mei, een keer in de 14 dagen op vrijdagavond 19:30.

Een clubavond bestaat uit een interactieve overdenking en een stuk ontspanning. Onderwerpen worden o.a. gehaald uit materiaal dat de HGJB aanbiedt. De ontspanning kan bestaan uit een spel, film of kletsen. Verdere activiteiten zijn bijvoorbeeld schaatsen, zwemmen of bowlen. Het seizoen wordt ook regelmatig afgesloten met een kamp.

Meer weten?