(Belijdenis)catechese

Catechese

Van september tot en met april wordt wekelijks catechese gegeven door de predikant, de pastoraal medewerker en diverse mentoren. Alle jongeren van 12 jaar en ouder krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. In de catechese gaat het om geloofsoverdracht aan de gedoopte kinderen van de gemeente. Er is aandacht voor de geloofsleer, de persoonlijke relatie met God en de vragen rond het staan als christen in de wereld. Het uiteindelijke doel van de catechese is dat de jongeren (door het werk van de Heilige Geest) komen tot een persoonlijke geloofskeuze, en daarvan ook openbare belijdenis afleggen in de gemeente.

Follow Me

Bij de jongeren van 12 t/m 15 jaar wordt gewerkt met de methode Follow Me. Dit is een multimediale methode voor mentorcatechese, die wordt uitgegeven door de HGJB. De lessen volgen de lijn van de apostolische geloofsbelijdenis. Iedere les begint met een gezamenlijke opening. Na een intro (bijv. filmfragment, muziek) over het te behandelen thema, volgt de inleiding de catecheet. Deze opening heeft het karakter van een viering, doorat gebed, zingen en de collecte ook een plaats krijgen. Daarna wordt verder gepraat in leeftijdsgroepjes onder leiding van mentoren. Follow Me is gericht op relatie, vandaar de opzet in kleine groepjes met vaste mentoren. Alle groepen behandelen dezelfde thema’s. In een volgend seizoen worden andere onderwerpen besproken. Er zijn vier verschillende jaarreeksen. Iedere week wordt in de nieuwsbrief informatie opgenomen over de les die behandeld gaat worden.

Follow Me Next

Voor de jongeren van 16 tot 18 jaar gebruiken we Follow Me Next. Er zijn drie verschillende jaarreeksen: Discipelschap, Tot de kern (over Bijbelse kernwoorden) en Brandende kwesties. De opzet is hetzelfde als bij Follow Me. Ook over Follow Me Next is iedere week informatie te lezen in de nieuwsbrief.

18+ Catechese

Voor jongeren vanaf 18 jaar is er de 18+ catechese. In deze groep worden verdiepende thema’s en Bijbelstudies besproken.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is voor hen die overwegen belijdenis te gaan doen. Zij die hiervoor belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met onze wijkpredikant.

Locatie(s) en tijden

Alle catechisaties vinden plaats in een van de zalen van de Jeruzalemkerk, Follow Me Next en de 18+ catechese is in de kelder. De belijdeniscatechese wordt soms (in overleg met de groep) op een andere avond gehouden. De start en het einde van het catecheseseizoen worden in de nieuwsbrief aangegeven.

De indeling van de groepen is als volgt:

  • dinsdagavond 18.45-19.45 uur: 12 t/m 15 jaar, Follow Me
  • dinsdagavond 20.00-21.00 uur: 16 jaar en ouder, Follow Me Next
  • dinsdagavond 20.00-21.00 uur: 18+
  • nog nader te bepalen: Belijdeniscatechese

Aanvullende informatie, zoals een dataoverzicht is te vinden op de website, onder jongeren/catechese. Er kan ook contact worden opgenomen met ds. G.J. Codée. We hopen en bidden dat onze jongeren God leren kennen en de Heere Jezus leren volgen. De catechesecommissie vraagt u mee te bidden of de Heilige Geest ook de catechese hiervoor wil gebruiken?

Catechese Commissie

De catechese wordt ondersteund door de catechesecommissie. In deze commissie worden ontwikkelingen in de catechese gevolgd en worden allerlei praktische zaken besproken. De commissie bestaat uit de predikant, de pastoraal medewerker, een jeugdouderling, enkele mentoren en enkele ouders.

Ds. G.J. Codée (wijkpredikant)
Mw. Angeline Brouwer (secretaris)