Wijkdiaconie

Onze diakenen

Diaconaat is iets van de hele gemeente. De diakenen zijn het aanspreekpunt voor het diaconaat, coördineren de diaconale activiteiten in de gemeente en bepalen het diaconale beleid. Zij zijn en blijven verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de diaconale taken. Onze gemeente telt 6 diakenen, zij hebben elk een eigen taak binnen de wijkdiaconie. Ook hebben zij een eigen pastoraal gebied. In onderstaand overzicht zie je welke broeders tot de wijkdiaconie behoren.

Dhr. E. Brouwer
Wijkdiaken Zwolle-Noord & Oost
Voorzitter
Dhr. J. Klompjan
Wijkdiaken Jeugd
Primus Moderamen
Dhr. J. Popping
Wijkdiaken Zwolle-Zuid
Penningmeester
Dhr. A. Booij
Wijkdiaken Zwolle-Centrum
Secundus penningmeester
Dhr. D. Brinksma
Wijkdiaken Zwolle-West
Afgevaardigde Diaconale Commissie
Dhr. J. Hardeman
Missionair diaken
Secretaris

Neem contact op met de wijkdiaconie

Stel uw vraag voor de wijkdiaconie via het contactformulier

Stel uw vraag

Diaconaal beleid

Ons motto “Verbonden, vitaal en betrouwbaar” geldt ook voor het diaconaat. In verbondenheid met elkaar, binnen en buiten de gemeente, willen we delen van wat God ons geeft; materieel en immaterieel. Dit is diaconia (dienst). Het diaconaat behelst de zorg aan de naaste tot de dienst van de barmhartigheid in kerk en wereld, zoals Christus in ons midden was als „Eén die dient‟ (Filip 2:5). Deze zorg aan de naaste dient voor de gehele gemeente een vanzelfsprekendheid te zijn.

Voor wie?

Wij horen bij een wijkgemeente. Dat betekent onder meer drie dingen:

  1. Wij zijn onderdeel van een wijkgemeente. Daar, in die gemeente, willen wij in de eerste plaats diaconaat bedrijven.
  2. Wij zijn onderdeel van een wijkgemeente. We zijn geplaatst op een concrete, aanwijsbare plek: Binnenstad, Dieze, Assendorp en de Pierik
  3. Wij, samen met andere diaconieën in Zwolle, hebben een diaconale zorg voor de stad. In de derde plaats is dat ons aandachtsgebied. Daarna volgen eventueel land en wereld.

Hoe?

Passend bij hoe we in onze omgeving willen staan – ‘wat dichtbij is eerst’ – kiezen we voor een kleinschalige aanpak. Denk aan wijkgebonden projecten, initiatieven van gemeenteleden, persoonlijke contacten, rechtstreeks (stille hulp) of via het pastoraat. Grootschalige projecten en initiatieven komen nadrukkelijk op de tweede plaats.

Koesteren en versterken waarop zegen rust

We zien dat er door onze gemeente veel diaconaal werk wordt verricht: bijdragen aan de koffieochtenden in de Pierik, het Eetcafé, schuldhulpmaatje, het werk in Oost-Europa en nog veel meer structurele en incidentele activiteiten. Lang niet altijd (gelukkig) wordt dit werk verricht onder coördinatie van de wijkdiaconie. Dat betekent dat er sprake is van een vitaal en onafhankelijk diaconaal bewustzijn en handelen in de gemeente. Dit willen we koesteren en versterken in het licht van bovenstaande visie.

 

“We verlangen ernaar Gods liefde voor mensen zichtbaar te maken in de wijken Assendorp, de Pierik, binnenstad en Dieze. We willen deze liefde laten schijnen door bekend te staan als een thuis, een veilige haven, waar men liefdevol en behulpzaam met elkaar omgaat.”