Zendingswerk

Zendingscommissie

De zendingscommissie is betrokken bij mensen die vanuit onze eigen wijkgemeente worden ondersteund voor zendingsactiviteiten. De commissie biedt hen financiële ondersteuning en fungeert als link met de wijkgemeente (bijvoorbeeld door het faciliteren van nieuwsbrieven van zendingswerkers). Verder is de zendingscommissie contactpunt voor de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) en zamelt zij hiervoor geld in.

Als zendingscommissie geven we invulling aan de Bijbelse opdracht. De gemeente is geroepen om samen te komen tot Gods eer en daarvan getuigenis te geven. Jezus Zelf gaf zijn discipelen de opdracht mee om Zijn getuigen te zijn tot aan het uiterste van de aarde (Handelingen 1:8). Als zendingscommissie zetten we ons in om zending en gemeente te verbinden, welke vorm krijgt door tal van activiteiten.

Zendingswerkers

De volgende personen of gezinnen worden vanuit onze gemeente ondersteund, of hebben anderszins een band met onze gemeente.

Aad van der Maas

Mijn naam is Aad van der Maas. In 2017 zijn wij als gezin uitgezonden naar Albanië. Dineke, Chris en Jos woonden eerst ook in Tirana, maar vanwege de scholing zijn zij in de zomer van 2021 weer in Nederland gaan wonen. Ik woon nu afwisselend periodes in Albanië en Nederland. Ik ben theologisch docent en heb in de jaren ’90 al eerder in Albanië gewoond. Als gezin woonden we van 2004 tot 2010 in Noord-Ghana, waar ik jonge kerkleiders trainde.

Familie Wolters

Wij zijn Leendert en Nelleke Wolters en we zijn uitgezonden naar Tsjechië. Als gezin genieten we ervan om een gastvrij leven te leiden en ontvangen we veel mensen rond onze keukentafel voor goed eten en goede gesprekken. In 2013 zijn we met onze toen jonge kinderen Jesse en Chaja naar Praag vertrokken. Inmiddels zijn het twee opgroeiende tieners die met veel plezier naar school gaan op ‘Riverside International School’.