Pastoraat

Pastoraat

Onze wijkpredikant verzorgt het pastoraat in onze gemeente. Een dagdeel per week wordt hij bijgestaan door ds. De Jong, die zich richt op pastorale zorg voor oudere gemeenteleden.

Ziekte/ziekenhuisopname
Bent u ziek en stelt u pastoraal bezoek op prijs? Neem dan alstublieft contact op met uw wijkouderling, ook wanneer u in het ziekenhuis bent of wordt opgenomen. Desgewenst zorgt de ouderling voor een bezoek van onze predikant.

Overlijden
Ook in verdrietige omstandigheden willen er voor elkaar zijn. Wilt u pastorale bijstand na het overlijden van een gezins- of familielid? Neem dan contact op met uw wijkouderling of met de wijkpredikant.

Huwelijk
De kerkenraad is overtuigd van het grote belang van het huwelijk als een inzetting van Godswege en verleent daarom graag medewerking aan de kerkelijke bevestiging en inzegening van huwelijken van een lid/leden van de gemeente. Huwelijksdiensten worden in de regel geleid door de eigen wijkpredikant. Gemeenteleden die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, dienen voordat zij de huwelijksdatum definitief vastleggen altijd eerst contact op te nemen met de wijkpredikant ds. G.J. Codée om te overleggen over zijn beschikbaarheid op de beoogde trouwdatum. Pas daarna kan de trouwdatum definitief worden vastgelegd. Praktische zaken (zoals het reserveren van het kerkgebouw) worden vervolgens geregeld in overleg met onze wijkpredikant en het Kerkelijk Bureau.

Heilige Doop
Wilt u gedoopt worden of wilt u uw kind laten dopen? Neem dan contact op met onze wijkpredikant en wijkouderling om een afspraak te maken voor een doopbezoek. Bij dit bezoek zal in overleg de datum voor de doopdienst worden vastgesteld. In de doopdienst wordt naast de doopkaart een kinderbijbel aangeboden: de Kinderbijbel Bij De Herziene Statenvertaling door Liesbeth van Binsbergen.

Mocht deze al in het bezit zijn van de ouders, dan kan men kiezen uit:

  • Alle mensen, Bijbelverhalen van Adam tot Paulus – André F. Troost
  • Luister maar – Arie van der Veer, Ellen Laninga.

Pastoraal bezoek

Elke ouderling werkt in een wijkteam. Een wijkteam bestaat uit 2 ouderlingen, een diaken, een jeugdouderling en een aantal bezoekvrouwen/-mannen. Zij bieden gemeenteleden pastorale en diaconale hulp en brengen regelmatig een bezoek aan gemeenteleden van 75 jaar en ouder. U kunt met uw (hulp)vragen altijd bij één van hen terecht.

Onze gemeente telt in totaal 22 ambtsdragers, waarvan 1 wijkpredikant, 8 wijkouderlingen, 6 wijkdiakenen, 4 ouderling-kerkrentmeesters, 2 jeugdouderlingen en één evangelisatieouderling. Het ambt van ouderling-scriba wordt binnen de kerkenraad in het jaar 2023 nog ingevuld door de niet-ambtelijke secretaris

Wijkindeling – Pastorale teams

De Jeruzalemkerkgemeente is binnen de Protestantse Gemeente Zwolle pastoraal verantwoordelijk voor de oude wijk 2 (vallend onder de nieuwe wijk Centrum) De geografische wijk kent als grenzen: Middelweg, Willebrandlaan, Thomas à Kempisstraat, Brink, stadsgracht tot aan Stationsweg, Stationsweg, Stationsplein, spoorlijn Zwolle-Amersfoort tot IJsselallee, A28 tot Middelweg. Binnen en buiten deze wijk wordt pastorale zorg verleend aan leden van de gemeente. Hiervoor is Zwolle opgedeeld in vier wijken. De verdeling van de ambtsdragers over de wijken is als volgt.

Centrum (Zwolle-Centrum en Assendorp)
Dhr. B. van Olst, wijkouderling
Dhr. W. Pflaum, wijkouderling
Dhr. N. Feenstra, wijkdiaken

Noord/Oost (Wipstrik, Aalanden, Holtenbroek, Dieze, Berkum en buitengebied richting Nieuwleusen)
Dhr. F. Eilander, wijkouderling
Dhr. H. Henniphof, wijkouderling
Dhr. E. Brouwer, wijkdiaken

Zuid (Zwolle-Zuid, Hattem en buitengebied richting Wijhe en/Heino)
Dhr. M. Botter, wijkouderling
Dhr. N. de Gelder, wijkouderling
Dhr. J. Popping, wijkdiaken

West (Westenholte, Stadshagen en buitengebied richting Hasselt)
Dhr. J. van Belzen, wijkouderling
Dhr. P. Hoff, wijkouderling
Dhr. M. Westerhof, wijkdiaken