Verenigingsleven

Mannenvereniging Calvijn

De mannenvereniging van de Jeruzalemkerkgemeente draagt de naam van de grote reformator Calvijn. Met haar 65 jaren is zij de oudste vereniging van onze gemeente. Het ledental is in de loop der jaren geslonken tot 9, (door verhuizing en overlijden) toch gaat zij volhardend voort eens in de 14 dagen samen te komen (op dezelfde avond waarop ook de vrouwenvereniging Lydia vergadert).

Het vergaderseizoen begint in september en eindigt eind april. De mannenvereniging is aangesloten bij de landelijke Bond van Mannenverenigingen op gereformeerde grondslag. Deze geeft een maandblad uit, ‘De Hervormde Vaan’, waaruit wij op onze verenigingsavonden de Bijbelstudie behandelen. Jaarlijks vindt er een uitwisseling plaats tussen bij de streek aangesloten verenigingen, waarbij wij door een vereniging worden bezocht en wij op onze beurt te gast zijn bij een andere.

Vrouwenvereniging Lydia

De vereniging telt 10 leden en is aangesloten bij de landelijke Bond van Ned. Hervormde Vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag.

Na de gezamenlijke start in september met Hadassa komen we om de 14 dagen op dinsdagmiddag van 14.00 uur t/m 16.00 uur bij elkaar. We behandelen de Bijbelstudie uit het blad ‘Vrouw tot Vrouw’ (voorheen ‘De Hervormde Vrouw’), het maandblad van de vrouwenbond.

Verschillende van onze leden bezoeken de laatste donderdag van september de landelijke Vrouw-tot-Vrouwdag in Veenendaal. Een grote plaats in onze vereniging heeft de betrokkenheid bij het zendingswerk.

Vrouwenkring Hadassa

Als vrouwen van de Jeruzalemkerkgemeente ontmoeten we elkaar in het winterseizoen gemiddeld eens per 2 weken op dinsdagmorgen van 9:15 tot 11:15 uur in een van de zalen van de Jeruzalemkerk. We behandelen de bijbelstudies uit het blad ‘Vrouw tot Vrouw’ (voorheen ‘De Hervormde Vrouw’) of een ander (actueel) onderwerp. De data waarop Vrouwenkring Hadassa bij elkaar komt, zijn te vinden in de agenda van deze website.