Vertrouwenspersonen

Een veilige kerk

Waar mensen samenleven gaan er helaas ook dingen mis. Dat geldt ook binnen de kerk. Als Jeruzalemkerkgemeente willen we zorgvuldig met dergelijke situaties omgaan. Hiervoor kunt u een beroep doen op één van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen ingeschakeld worden in situaties van ongewenste omgangsvormen of het ervaren van onveiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, pesten, agressie. Het gaat daarbij met name om zaken die binnen de gemeente spelen, bijv. tussen kerkenraadsleden/gemeenteleden, in het jeugdwerk, in de gezinnen. Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben de plicht tot geheimhouding.

Vertrouwenspersonen kunnen advies geven of zelf een gesprek hebben met betrokkenen. Zij kunnen ook aanspreekpunt zijn als het in eerste instantie niet duidelijk is waar hulp gevraagd kan worden. Zij zijn echter geen vervanger van een therapeut of hulpverlener. Indien nodig zullen zij adviseren contact op te nemen met andere instanties.

Gemeenteleden kunnen rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Ook kan een kerkenraadslid of een jeugdwerkleider (altijd in overleg met de betrokkene) een vertrouwenspersoon inschakelen.

Dhr. Fabian Eilander

Vertrouwenspersoon
  Mail Fabian

Mw. Hanneke Schaap-Jonker

Vertrouwenspersoon
  Mail Hanneke

Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op de volgende websites:

Tenslotte noemen wij twee meldpunten voor seksueel misbruik in de kerk:

  • www.smpr.nl, tel. 030-3038590 (meldpunt van meerdere kerken, waaronder de PKN)
  • www.ikmeldhet.nl, tel. 0850-773312 (Reformatorisch meldpunt)