(Kleuter)Klimboom

De Kleuterklimboom

De Kleuterklimboom (4-6 jaar) komt op de 1e, 2e en 4e zondag van de maand bij elkaar. Dit is tijdens de morgendienst. De kinderen krijgen hier op hun niveau een Bijbelverhaal te horen, er wordt over het Bijbelverhaal gepraat en er wordt een verwerking gemaakt. Tijdens een avondmaalsdienst komt deze groep van De Klimboom altijd bij elkaar, ook al is het eigenlijk niet aan de beurt. Bij een doopdienst kunnen de kinderen eerst naar de kerk en daarna naar de zaal. In de nieuwsbrief staat altijd vermeld of de Kleuterklimboom aan de beurt is.

Voor meer informatie over de Kleuterklimboom kunt u contact opnemen met:
Mw. Henriëtte Feenstra-Van Ree

De Klimboom

De kinderen van 6 tot 12 jaar zijn vanaf het startweekend welkom tijdens de middagdienst, zolang deze diensten om 17:00 uur beginnen. Tenzij er een themadienst is of het vakantie is, dan is er geen Klimboom. Aan het begin van het seizoen krijgen de kinderen een rooster. Hierop staan o.a. de data waarop de kinderen worden verwacht. We willen de kinderen vertrouwd maken met de zondagse eredienst en het lezen in en nadenken over de Bijbel. Dit doen we door samen te zingen, te bidden een Bijbelverhaal te behandelen en hier een verwerking bij te maken of hier samen over door te praten. Ook leren de kinderen elke keer een lied.

Contactpersoon voor deze groepen van de Klimboom:
Dhr. Klaasjan Schaap