Nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.

Column Ds. de Jong

Zinvol bezig zijn!

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 21

Volgende week weer een uitgebreider bericht vanuit de pastorie. In ieder geval van harte een gezegend Pinksterfeest toegewenst!

Mannenwandeltocht

Mannenwandeltocht van 14km voor jong en oud.
Zaterdagochtend 25 mei

Een prima gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.

Smoelenboek in de Scipio App

Nieuw in onze gemeente en behoefte aan een smoelenboek? Of al langer gemeentelid en altijd al een smoelenboek willen hebben van onze gemeente?

Column Ds. de Jong

Niet alles verandert!

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 18

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

60-jarig jubileum organist Gijs Meinten

Het is dezer dagen 60 jaar geleden dat broeder Gijs Meinten voor het eerst als organist een dienst begeleidde in Eemnes. Tijdens zijn diensttijd begeleidde Gijs in het Duitse Seedorf kerkdiensten. Begin jaren ’70 woonde Gijs met zijn gezin in Eefde waar hij het orgel bespeelde. Toen in 1973 het Liedboek voor de Kerken verscheen, werd hij ook voorzanger en leerde de gemeente liederen uit het Liedboek.

Thema-avond: Bidden met Thomas

Op dinsdag 16 april a.s. is er een gesprek aan de hand van enkele teksten uit de Navolging van Christus van Thomas à Kempis.

We willen ons verdiepen in enkele gebeden van hem en nadenken over wat wij hieruit kunnen leren voor onze huidige gebedspraktijk. De avond wordt geleid door onze wijkpredikant ds. Gert-Jan Codée.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.