Nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 14

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 13

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Studiedag: ‘Toch gescheiden?’

Op DV donderdag 18 april 2024 belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in het  Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51 te Genemuiden een regionale studiedag over ‘Toch gescheiden?’ Na ontvangst met koffie/thee vanaf 15.30 uur is de opening 16.00 uur, terwijl de bijeenkomst om 21.00 uur eindigt.

Vespers in de lijdensweek

Van maandag 25 t/m zaterdag 30 maart worden er Paasvespers georganiseerd in verschillende kerken in Zwolle-West. Dan staan we stil bij het lijden van de Here Jezus. Maar ook staan we stil bij zijn opstanding en verlossing. Een proces waarin de Here Jezus ons verlost heeft, en waardoor wij mogen weten dat het lijden op de wereld ooit stopt.
Een vesper is een samenkomst waarin wordt stilgestaan bij een Bijbeltekst, wordt gezongen en waarin momenten van stilte en verstilling zijn.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 12

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Presentatie ‘Levenslessen’ van Thomas à Kempis

Op dinsdagavond 12 maart wordt de nieuwe vertaling van de Levenslessen van Thomas à Kempis gepresenteerd. De presentatie en bespreking vindt plaats in het Wijkcentrum Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk 134.

“Begrijpen we elkaar nog een beetje?”

Onze kinderen en tieners groeien op in een turbulente tijd, waarin ze met allerlei invloeden te maken krijgen. Wat kan het als een uitdaging voelen om jongeren op te voeden in deze tijd…..

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 10

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.