Bijzondere diensten

Heilig Avondmaal

Eén keer in de drie maanden vieren we het Heilig Avondmaal. In de ochtenddienst in de week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal bereiden we ons voor door een gedeelte van het avondmaalsformulier te lezen. Op de vrijdag- of zaterdagavond voorafgaand aan het Heilig Avondmaal is er een voorbereidingsuur in de kerkzaal van de Jeruzalemkerk.

Censura Morum
In de week voorafgaand aan het Heilig Avondmaal is er gelegenheid om gebruik te maken van Censura Morum. Dit kan door een aanvraag in te dienen bij de secretaris (scriba) van de wijkkerkenraad. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze nieuwsbrief.

Doopdiensten

Op aanvraag wordt een doopdienst gepland, dit wordt altijd van te voren aangekondigd op de website en in de nieuwsbrief.

Themadiensten

Eén keer per maand wordt er in de winterperiode, in plaats van de middagdienst, een themadienst georganiseerd. De voorganger bereidt met een muziekgroep (met veelal jongeren) de liederen voor die tijdens de themadienst worden gezongen.

Bid- en Dankdagen

Op Bid- en Dankdagen zijn er twee diensten. De middagdienst is helemaal gericht op kinderen van de basisschoolleeftijd, terwijl de avonddienst een reguliere dienst is van dankgebed en voorbeden.

Christelijke feestdagen

Op de tweede feestdagen is er één dienst, deze wordt samen met de muziekgroep voorbereid en mede door hen begeleid. In deze diensten wordt er door de predikant of een bekwaam gemeentelid een korte meditatie gehouden.

Commissie Vieren en Leren
Themadiensten en diensten op de tweede feestdagen worden in samenwerking met de voorganger georganiseerd. Het initiatief hiervoor ligt bij commissie Vieren en Leren, die samen met de voorganger de invulling bespreekt.