Actie Kerkbalans 2024

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

 

Beste leden van de Jeruzalemkerkgemeente, broeders en zusters,

Wat gaat een jaar snel voorbij! Het is alweer januari 2024, en dus weer tijd voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Terugkijkend danken wij u en jou hartelijk dat we afgelopen jaar voldoende bijdragen ontvingen om alles weer te kunnen betalen en dat wij investeringen konden doen. Zoals de nieuwe beamers en schermen. Hoe mooi om in de afgelopen kerstdiensten te kunnen zien in de kerk en thuis wat er op het podium gebeurt. Hoe handig om thuis de liedteksten te kunnen lezen op je scherm. En heb je al die steigers gezien rond de kerk? Alle dakgoten moesten worden vervangen. Voor dit alles bovenal dank aan de Heere God. We ‘tellen onze zegeningen’.

En dan nu al weer de actie Kerkbalans 2024 met de vraag: draagt u/draag jij dit jaar weer bij? Wat draagt u/jij bij? De kosten stijgen in de kerk, net zoals bij u en bij ons thuis. Er zijn voldoende inkomsten nodig om de uitgaven te kunnen betalen. ‘vele handen maken licht werk’ en ‘de sterke schouders dragen de zwaarste lasten’, luiden bekende gezegden. Dat geldt ook bij ons en dat willen wij volhouden. Maar er zijn ook schouders die afgelopen jaar niets droegen. Daar kunnen goede redenen voor zijn en daar is natuurlijk alle begrip voor. Sterker nog, in het grote gezin kerk mag je dan ook (financiële) steun of advies vragen aan broeders en zusters. Er zijn echter ook schouders die wel kunnen dragen maar die dat (nog) niet doen. Als dat zo is, kijk dan eens om je heen en vraag jezelf af of dat wel klopt.

Om over na te denken
In de Bijbel gaat het over tienden (10 %) en de landelijke kerk (PKN) adviseert een bijdrage van 1 tot 3% van het netto inkomen voor Kerkbalans. Kerkenraad en kerkrentmeesters laten daar iedereen vrij in. Maar wij beroepen ons erop dat wij als christen allemaal een Bijbelse opdracht hebben. Net als in de maatschappij, waar wij onze verantwoordelijkheden en onze verplichtingen hebben. Als lid van een sportvereniging of fitness center betaal je immers ook je contributie! Het mooie van je kerk lidmaatschap is, dat je de hoogte van de contributie helemaal zelf mag bepalen. Het bedrag vul je in op het toezeggingsformulier wat je komende dagen per mail of per post ontvangt. En niet betalende leden worden in de kerk nooit geroyeerd. Hoe mooi kan het zijn in de gemeente van onze Heere Jezus Christus. De Koning van de Kerk.

In 1 Kronieken 29 gaat het over Koningen David en Salomo en de tempelbouw. Een bijzonder mooi en interessant hoofdstuk uit een niet zo’n bekend Bijbelboek. Lees vers 9, 14, 16. Wat moet je daar nog aan toevoegen?

De lofzang en het Woord van onze God klinkt meer dan 110 keer per jaar in ‘onze’ Jeruzalemkerk. Dáár wil de Heere God Zelf ons ontmoeten. Het is Zijn Huis. Er worden binnenkort weer nieuwe kerkenraadsleden bevestigd in het ambt. Het is alweer het vijfde jaar dat dominee Codée en zijn gezin in ons midden zijn. Al het vrijwilligerswerk kunnen we met elkaar invullen. Zo mogen wij leven van de genade van een Goede God en op zondag en door de week merken en ervaren dat we gezegende mensen zijn. Daarom durven we ook dit jaar te rekenen op je bijdrage. De Zegen van de Heere maakt rijk. Geef met je hart. Dan komt het in én met de kerk altijd goed!

Hartelijke groet van de ouderlingen-kerkrentmeester,
Klaas Bos, Jan Jonker, Aart Schoonderbeek, Han Slootweg

Bekijk ook de video:

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.