“Begrijpen we elkaar nog een beetje?”

Aan alle ouders, leidinggevenden in het jeugdwerk en andere belangstellenden,

Onze kinderen en tieners groeien op in een turbulente tijd, waarin ze met allerlei invloeden te maken krijgen. Wat kan het als een uitdaging voelen om jongeren op te voeden in deze tijd…..

Belangrijk is het om ze nabijheid te bieden, maar hoe blijf je in verbinding met ze, hoe houd je ‘echt’ contact? Waar ergens liggen grenzen? En begrijpen we elkaar nog een beetje?

Via via zijn we het gedachtengoed van ‘Verbindend gezag’ tegengekomen en heel graag willen we dit met jullie delen, omdat we denken dat deze manier van ‘leidinggeven’ aan jongeren helpend kan zijn in een goede verbinding. Het voert wat ver om hier op de nieuwsbrief al helemaal uit te leggen wat dat gedachtengoed precies inhoudt en daarom willen we jullie graag uitnodigen om op 3 april en 23 oktober om 19.30 uur naar de Jeruzalemkerk te komen, elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren, te delen, te zoeken, bemoedigd te worden en misschien wel het allerbelangrijkste; samen te bidden.

Van harte welkom!
Rebekka van Belzen en Anne-Marieke Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!