“Begrijpen we elkaar nog een beetje?”

Aan alle ouders, leidinggevenden in het jeugdwerk en andere belangstellenden,

Onze kinderen en tieners groeien op in een turbulente tijd, waarin ze met allerlei invloeden te maken krijgen. Wat kan het als een uitdaging voelen om jongeren op te voeden in deze tijd…..

Belangrijk is het om ze nabijheid te bieden, maar hoe blijf je in verbinding met ze, hoe houd je ‘echt’ contact? Waar ergens liggen grenzen? En begrijpen we elkaar nog een beetje?

Via via zijn we het gedachtengoed van ‘Verbindend gezag’ tegengekomen en heel graag willen we dit met jullie delen, omdat we denken dat deze manier van ‘leidinggeven’ aan jongeren helpend kan zijn in een goede verbinding. Het voert wat ver om hier op de nieuwsbrief al helemaal uit te leggen wat dat gedachtengoed precies inhoudt en daarom willen we jullie graag uitnodigen om op 3 april en 23 oktober om 19.30 uur naar de Jeruzalemkerk te komen, elkaar te ontmoeten en met en van elkaar te leren, te delen, te zoeken, bemoedigd te worden en misschien wel het allerbelangrijkste; samen te bidden.

Van harte welkom!
Rebekka van Belzen en Anne-Marieke Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.