Bemoedigingsavond werkers gezondheidszorg en andere geïnteresseerden

Thema: “Slapend overlijden, de nieuwe normaal?”

Dit thema lijkt voor veel mensen behulpzaam in hun denken over het gebruik van middelen rondom hun overlijden.

Wat is het verschil tussen (actieve) euthanasie, palliatieve sedatie, te royaal toegepaste palliatieve sedatie.

Voor veel mensen is palliatieve sedatie geaccepteerd. Te royale toepassing kan juist bezorgdheid of angst geven.

Hoe weten we of het ’te royaal’ is? Wordt dit overlegd met betrokkene of familie? Is dit een verkapte vorm van euthanasie?

De Sionskerk wil de ziekenzorgers bemoedigen. Maar natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Wij hopen deze avond te houden op dinsdag 6 februari 2024. Spreker is dr Erwin Smelt, anesthesioloog, en nauw betrokken bij dit thema.

De opening en leiding berust bij ds Hélène Evers.

6 februari 2024, locatie Sionskerk, van 20.00 – 21.30 uur.
Iedereen met belangstelling is welkom.

Dr Adriaan K. Mostert.

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.