Presentatie ‘Levenslessen’ van Thomas à Kempis

Op dinsdagavond 12 maart wordt de nieuwe vertaling van de Levenslessen van Thomas à Kempis gepresenteerd. De presentatie en bespreking vindt plaats in het Wijkcentrum Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk 134.
De avond wordt georganiseerd door het Ontmoetingshuis Moderne Devotie, ondersteund door de Stichting Thomas à Kempis, in samenwerking met vertaler en schrijver Jacques Koekkoek.
In zijn presentatie gaat Jacques Koekkoek in op de zin van Thomas: ‘Wij zijn mensen, geen engelen’. Mink de Vries, hertaler van de Navolging van Christus van Thomas à Kempis, reageert daarop met een actuele en bewerkte versie van een van de Levenslessen van Thomas.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. De toegang is vrij, maar wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

U bent welkom vanaf 19.30 uur, er is dan koffie en thee. En u kunt, naast het boek ‘Levenslessen’, ook de nieuwe versie van de ‘Navolging van Christus’, een paperbackuitgave, van Jacques Koekkoek, bekijken en kopen. Het programma begint om 20.00 uur, en om 21.30 uur sluiten we af met een hapje en drankje.

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!