Presentatie ‘Levenslessen’ van Thomas à Kempis

Op dinsdagavond 12 maart wordt de nieuwe vertaling van de Levenslessen van Thomas à Kempis gepresenteerd. De presentatie en bespreking vindt plaats in het Wijkcentrum Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk 134.
De avond wordt georganiseerd door het Ontmoetingshuis Moderne Devotie, ondersteund door de Stichting Thomas à Kempis, in samenwerking met vertaler en schrijver Jacques Koekkoek.
In zijn presentatie gaat Jacques Koekkoek in op de zin van Thomas: ‘Wij zijn mensen, geen engelen’. Mink de Vries, hertaler van de Navolging van Christus van Thomas à Kempis, reageert daarop met een actuele en bewerkte versie van een van de Levenslessen van Thomas.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. De toegang is vrij, maar wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.

U bent welkom vanaf 19.30 uur, er is dan koffie en thee. En u kunt, naast het boek ‘Levenslessen’, ook de nieuwe versie van de ‘Navolging van Christus’, een paperbackuitgave, van Jacques Koekkoek, bekijken en kopen. Het programma begint om 20.00 uur, en om 21.30 uur sluiten we af met een hapje en drankje.

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.