Vanuit de pastorie – week 10

Vanuit de pastorie

Komende maandag tot woensdagmorgen ben ik afwezig, omdat ik twee nachten het klooster te Berne inga. Ik volg als predikant in het kader van de verplichte supervisie de cursus ‘zorg voor de ziel’. Deze cursus is gericht op het persoonlijke geloof en helpt om heel bewust tijd en rust te nemen om niet alleen beroepshalve, maar ook persoonlijk met het geloof bezig te zijn. Er is tijd voor meditatie en gesprek en er worden meditatieve (Bijbel) teksten gelezen. Ook doen we als groep mee aan een deel van de getijdengebeden. Aan het begin van de maanden maart, april, mei, september, oktober en november hoop ik deze cursus te volgen. Bij mijn afwezigheid zal ds. H. de Jong mij vervangen.

We leven toe naar de belijdenisdienst, die op D.V. 17 maart gehouden zal worden. Er hopen vijf mensen belijdenis van het geloof  in ons midden af te leggen. Op vrijdag 8 maart is de ontmoeting tussen (een deel van) de kerkenraad en dit deel van de groep belijdeniscatechisanten. Een deel van de groep heeft namelijk aangegeven nog geen belijdenis te willen doen. Goed om biddend om deze (jonge) mensen heen te staan.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!