Vanuit de pastorie – week 10

Vanuit de pastorie

Komende maandag tot woensdagmorgen ben ik afwezig, omdat ik twee nachten het klooster te Berne inga. Ik volg als predikant in het kader van de verplichte supervisie de cursus ‘zorg voor de ziel’. Deze cursus is gericht op het persoonlijke geloof en helpt om heel bewust tijd en rust te nemen om niet alleen beroepshalve, maar ook persoonlijk met het geloof bezig te zijn. Er is tijd voor meditatie en gesprek en er worden meditatieve (Bijbel) teksten gelezen. Ook doen we als groep mee aan een deel van de getijdengebeden. Aan het begin van de maanden maart, april, mei, september, oktober en november hoop ik deze cursus te volgen. Bij mijn afwezigheid zal ds. H. de Jong mij vervangen.

We leven toe naar de belijdenisdienst, die op D.V. 17 maart gehouden zal worden. Er hopen vijf mensen belijdenis van het geloof  in ons midden af te leggen. Op vrijdag 8 maart is de ontmoeting tussen (een deel van) de kerkenraad en dit deel van de groep belijdeniscatechisanten. Een deel van de groep heeft namelijk aangegeven nog geen belijdenis te willen doen. Goed om biddend om deze (jonge) mensen heen te staan.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.