Vanuit de pastorie – week 12

Vanuit de pastorie

Het is bijna lente. Bij het schrijven van deze bijdrage voor de nieuwsbrief is het stralend weer. Wat mooi dat we in de natuur iets zien van Gods scheppingskracht. Waar alles kort geleden nog zo doods leek, was er onder de grond al van alles aan het groeien. Kijk ook naar de knoppen aan de bomen.
Het afleggen van belijdenis van het geloof is ook een moment waarop hoorbaar en zichtbaar wordt van wat er al eerder is gaan groeien in het leven van de mensen die hun ja-woord voor God en Zijn gemeente geven. Mooi om van die groei in het afgelopen seizoen, maar ook in de individuele gesprekken iets te merken. Een belijdenisdienst is voor degenen die korter of langer geleden belijdenis van het geloof gedaan hebben ook weer een herinnering aan hun belijdenis. Voor degenen die nog geen belijdenis hebben gedaan is het hopelijk een aanmoediging om hier ook over na te denken. Daarin ben je nooit te oud, maar trouwens ook niet te jong om Gods naam te belijden. We hopen op een gezegende dienst/zondag.

Hartelijke groet,
Ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!