Vanuit de pastorie – week 12

Vanuit de pastorie

Het is bijna lente. Bij het schrijven van deze bijdrage voor de nieuwsbrief is het stralend weer. Wat mooi dat we in de natuur iets zien van Gods scheppingskracht. Waar alles kort geleden nog zo doods leek, was er onder de grond al van alles aan het groeien. Kijk ook naar de knoppen aan de bomen.
Het afleggen van belijdenis van het geloof is ook een moment waarop hoorbaar en zichtbaar wordt van wat er al eerder is gaan groeien in het leven van de mensen die hun ja-woord voor God en Zijn gemeente geven. Mooi om van die groei in het afgelopen seizoen, maar ook in de individuele gesprekken iets te merken. Een belijdenisdienst is voor degenen die korter of langer geleden belijdenis van het geloof gedaan hebben ook weer een herinnering aan hun belijdenis. Voor degenen die nog geen belijdenis hebben gedaan is het hopelijk een aanmoediging om hier ook over na te denken. Daarin ben je nooit te oud, maar trouwens ook niet te jong om Gods naam te belijden. We hopen op een gezegende dienst/zondag.

Hartelijke groet,
Ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.