Vanuit de pastorie – week 13

Vanuit de pastorie

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

We zien uit naar de dienst op eerste Paasdag, dan mogen D.V. Joah Snippe en Freek de Lange het teken en zegel van Gods verbond, de doop, ontvangen. Paulus schrijft in Romeinen 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen”.

Het is goed om toe te leven naar Pasen, tijdens de zogenaamde Stille Week waarin wij op Goede Vrijdag het lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis gedenken. Het is mooi dat er ook tijdens de andere dagen van de week gelegenheid is om bij elkaar te komen, tijdens de vespers die o.a. in de Stinskerk gehouden worden. Van harte welkom daar! Zie ook: https://stinskerk.nl/nieuws/pasen/.

Gezegende zondag en stille week toegewenst, hartelijke groet,

Ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!