Vanuit de pastorie – week 14

Vanuit de pastorie

Het is bijzonder dat we in drie weken tijd zoveel belangrijke momenten als gemeente mogen beleven. De belijdenisdienst, vervolgens de Avondmaalsdiensten en nu een doopdienst. Daarnaast mogen we in deze tijd ook twee hele belangrijke feest-/vierdagen beleven, namelijk Goede Vrijdag en Pasen. In Nahum 1:15 staat “vier uw vierdagen”. Het is belangrijk om bewust met deze ‘vier-momenten’ bezig te zijn en daar de tijd en de aandacht aan te besteden. Wat mooi dat we dit in de kerk kunnen vieren, als dit niet vanzelfsprekend is op zoveel plekken op deze wereld. Daarbij denken we ook aan alle mensen die aan huis gebonden zijn. We hopen en bidden dat zij zich ook door Gods Heilige Geest verbonden mogen weten met wat er gebeurt in de Jeruzalemkerk.

Gezegende Paasdagen toegewenst
en hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!