Vanuit de pastorie – week 14

Vanuit de pastorie

Het is bijzonder dat we in drie weken tijd zoveel belangrijke momenten als gemeente mogen beleven. De belijdenisdienst, vervolgens de Avondmaalsdiensten en nu een doopdienst. Daarnaast mogen we in deze tijd ook twee hele belangrijke feest-/vierdagen beleven, namelijk Goede Vrijdag en Pasen. In Nahum 1:15 staat “vier uw vierdagen”. Het is belangrijk om bewust met deze ‘vier-momenten’ bezig te zijn en daar de tijd en de aandacht aan te besteden. Wat mooi dat we dit in de kerk kunnen vieren, als dit niet vanzelfsprekend is op zoveel plekken op deze wereld. Daarbij denken we ook aan alle mensen die aan huis gebonden zijn. We hopen en bidden dat zij zich ook door Gods Heilige Geest verbonden mogen weten met wat er gebeurt in de Jeruzalemkerk.

Gezegende Paasdagen toegewenst
en hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.