Vanuit de pastorie – week 16

Vanuit de pastorie

Deze zondag is de laatste keer van de Youth Alpha. Wat mooi dat zoveel gemeenteleden hiervoor gebeden hebben, maar ook nu nog bidden voor de Student Alpha. Het is mooi, maar soms ook nog wel spannend om met jongeren en studenten over het geloof te praten. Fijn dat er ook verschillende gemeenteleden zijn die zich geroepen weten om hierin mee te helpen en/of leiding te geven aan de groepjes.

Zondagmiddag 21 april is er een Themadienst waarin het gaat over “Roeping”. Deze dienst zal ik samen met proponent Jeffrey Bredenhoff, die stage gaat lopen in onze gemeente, leiden. Mooi om te horen wat roeping is, en wat dat betekent voor een ieder van ons. In het klassieke huwelijksformulier wordt gesproken over het goddelijke beroep. Hoe worden wij geroepen als jongere, maar net zo goed als oudere?

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.