Vanuit de pastorie – week 17

Vanuit de pastorie

Zondagmiddag is het de laatste keer Klimboom. Mooi dat de kinderen van de basisschoolleeftijd in de afgelopen maanden zich konden verdiepen in de Bijbel. Nu de Klimboom vanaf volgende week is afgelopen zal de middagdienst weer avonddienst worden. Let dus op: vanaf zondag 30 april zijn er weer avonddiensten om 19.00 uur (en dus niet om 17.00 uur).

Een week geleden ben ik bij een ontmoetingsochtend voor predikanten in Wapenveld geweest, georganiseerd door de Gereformeerde Bond waar we gesproken hebben over wat ons vreugde geeft in het ambt, maar ook wat de schaduwzijden zijn. Na een lezing van ds. J.C. Schuurman uit Putten hebben we in kleine groepjes met elkaar gesproken over het ambt van predikant en vervolgens ook voor elkaar gebeden. Het was een bemoedigende ochtend.
Afgelopen donderdag was er een toerustingsochtend van de IZB, georganiseerd voor alle predikanten van een gemeente waar met Focus wordt gewerkt. Dr. Sake Stoppels, lector aan Christelijke Hogeschool Ede ging in op wat een verdiepingstraject als Focus doet met een gemeente, waar de kracht, maar ook de valkuilen zitten. Vervolgens hebben we in de kleine en ook grote groep hierover doorgesproken. Heel interessant om ervaringen vanuit allerlei andere gemeenten te horen.
Op donderdag 13 april hadden we een onlineontmoeting met de voorganger van een gemeente in Korce, in Albanië, samen met de reisgroep die in Albanië geweest is, een deel van de zendingscommissie en de Focusgroep. We spraken over hoe je kunt bidden voor je eigen stad. Het was een mooie digitale ontmoeting waarbij Aad van der Maas vertaalde. We kunnen leren van de bewogenheid, maar ook het enthousiasme van de christenen daar. Het gebed voor elkaar was een prachtige afsluiting.

Op 4 mei hopen we van 18 tot 19 uur een volgende digitale ontmoeting te hebben, als Robin Klompjan in Albanië is. De belijdenisgroep zal in ieder geval meedoen, maar laat mij gerust weten als u/ jij ook graag bij deze digitale ontmoeting aanwezig wil zijn.
De komende twee weken hebben de kinderen in onze gemeente Meivakantie. De groep 8-ers na de Cito-toetsen en anderen na de toetsweek.

Een goede (welverdiende) vakantie toegewenst.
hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Nieuws

Jeruzalemkerk-Appgroep

Er is de mogelijkheid om je te abonneren op de Jeruzalemkerk-appgroep. Via deze app kun je op de hoogte blijven van onze gemeente. Hierin wordt de laatste stand van zaken rond Corona-regels of de aanmelding voor de diensten gecommuniceerd. Ook aankondigingen van uitzendingen, of andere actuele informatie krijg je zo te lezen. Inmiddels hebben bijna…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 21

Vorige week heb ik een boeiende studieweek gehad. Het was goed om even afstand te nemen en te reflecteren op mijn werk en ambt. De week sloot mooi aan bij het Bijbelgedeelte over Martha en Maria. Wat is het belangrijk om bezig te zijn vanuit de rust die alleen te vinden is in de Heere…

Nieuws

God vergeet niet

Woensdag, 1 februari, was het 70 jaar geleden dat de watersnood­ramp ons land teisterde. Als je in Zeeland spreekt over ‘de ramp’, denkt iedereen aan de overstroming van 1953. De natuurramp die in ons land – niet alleen Zeeland! – zijn weerga niet kende. 1836 mensen kwamen om en daarbij ook duizenden dieren! Via de…