Vanuit de pastorie – week 17

Vanuit de pastorie

Zondagmiddag is het de laatste keer Klimboom. Mooi dat de kinderen van de basisschoolleeftijd in de afgelopen maanden zich konden verdiepen in de Bijbel. Nu de Klimboom vanaf volgende week is afgelopen zal de middagdienst weer avonddienst worden. Let dus op: vanaf zondag 30 april zijn er weer avonddiensten om 19.00 uur (en dus niet om 17.00 uur).

Een week geleden ben ik bij een ontmoetingsochtend voor predikanten in Wapenveld geweest, georganiseerd door de Gereformeerde Bond waar we gesproken hebben over wat ons vreugde geeft in het ambt, maar ook wat de schaduwzijden zijn. Na een lezing van ds. J.C. Schuurman uit Putten hebben we in kleine groepjes met elkaar gesproken over het ambt van predikant en vervolgens ook voor elkaar gebeden. Het was een bemoedigende ochtend.
Afgelopen donderdag was er een toerustingsochtend van de IZB, georganiseerd voor alle predikanten van een gemeente waar met Focus wordt gewerkt. Dr. Sake Stoppels, lector aan Christelijke Hogeschool Ede ging in op wat een verdiepingstraject als Focus doet met een gemeente, waar de kracht, maar ook de valkuilen zitten. Vervolgens hebben we in de kleine en ook grote groep hierover doorgesproken. Heel interessant om ervaringen vanuit allerlei andere gemeenten te horen.
Op donderdag 13 april hadden we een onlineontmoeting met de voorganger van een gemeente in Korce, in Albanië, samen met de reisgroep die in Albanië geweest is, een deel van de zendingscommissie en de Focusgroep. We spraken over hoe je kunt bidden voor je eigen stad. Het was een mooie digitale ontmoeting waarbij Aad van der Maas vertaalde. We kunnen leren van de bewogenheid, maar ook het enthousiasme van de christenen daar. Het gebed voor elkaar was een prachtige afsluiting.

Op 4 mei hopen we van 18 tot 19 uur een volgende digitale ontmoeting te hebben, als Robin Klompjan in Albanië is. De belijdenisgroep zal in ieder geval meedoen, maar laat mij gerust weten als u/ jij ook graag bij deze digitale ontmoeting aanwezig wil zijn.
De komende twee weken hebben de kinderen in onze gemeente Meivakantie. De groep 8-ers na de Cito-toetsen en anderen na de toetsweek.

Een goede (welverdiende) vakantie toegewenst.
hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.