Vanuit de pastorie – week 18

Vanuit de pastorie

De afgelopen weken zijn er verschillende bijzondere momenten geweest in/buiten de gemeente, die zich toch wat meer op de achtergrond hebben afgespeeld. Zo heeft Marjolijn op zondagmiddag 14 april in de kapel belijdenis van het geloof afgelegd, zie ook het verslag vorige week van J. van Belzen, die haar daar in de afgelopen maanden op heeft voorbereid. Indrukwekkend om in kleine kring dit voor haar zo belangrijke moment mee te maken. Diezelfde zondagmiddag was er een Avondmaalsdienst in de Esdoorn, goed om, samen met H. Henniphof als wijkouderling en Johan H. als diaken, deze dienst te kunnen houden met de bewoners van de Esdoorn.

Afgelopen zondagmorgen deed Sara belijdenis van haar geloof in de Hervormde Kerk van Zalk. Omdat deze gemeente vacant is , heeft Sara in onze gemeente belijdeniscatechisatie gevolgd en mocht ik de belijdenisdienst in Zalk leiden. Mooi om zo ook verbonden te zijn met de gemeente in Zalk.

Afgelopen woensdag mocht ik een trouwdienst leiden in Windesheim, omdat ook daar nog geen nieuwe predikant is. Ik ben daar nog steeds actief als consulent, waarbij ik mij vooral bezighoudt met de begeleiding van het beroepingswerk. Het vinden van een nieuwe predikant blijkt nog een hele zoektocht.

Er is dus buiten onze wijkgemeente genoeg te doen, daarbij denk ik ook aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle waar ik, als afgevaardigde namens de predikanten, mijn plek heb. In de eerste plaats ben ik natuurlijk predikant voor onze wijkgemeente al is het wel goed om ook buiten de wijk mee te denken of mee te helpen.

Vorige week gaf ik al aan dat u/jij hartelijk welkom bent om op D.V. vrijdag 3 mei mijn verjaardag mee te vieren tussen 10 en 12 uur ’s morgens bij de pastorie, Koningin Sophiastraat 35. Er is taart, koffie, thee of wat fris. Iedereen is hartelijk welkom!

Vanaf zaterdag 25 april t/m 2 mei heb ik vakantie. We gaan, zoals het er nu uitziet, nog een nachtje weg, maar genieten vooral even van de rust thuis. Ds. de Jong is zo nodig beschikbaar, zie colofon.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.