Vanuit de pastorie – week 18

Vanuit de pastorie

Afgelopen week was onze koning jarig. Inmiddels is hij al weer 10 jaar koning. Dit jaar was het weer een ‘ouderwetse’ Koningsdag, met een gezellige sfeer in de binnenstad, leuke kinderactiviteiten in Park Eekhout. Mooi om te zien hoe kinderen vol enthousiasme hun waren aanprezen.
Komende week herdenken wij de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels is er weer een oorlog in Europa. Laten we bidden om vrede, maar ook werken aan vrede, in een wereld die zo vol strijd en haat is. Deze week werd in Israël het 75 jarig bestaan gevierd van de staat Israël. Het mag toch een wonder heten dat de staat Israël er nog steeds is. Er valt veel te zeggen over het land, maar ook het volk Israël, Gods oogappel. Goed om te bidden om echte, blijvende vrede in het Midden-Oosten. Dat alle tegenstellingen en strijd tussen verschillende volken en bevolkingsgroepen mag verdwijnen en dat zij elkaar mogen vinden in de Heere Jezus, de Vredevorst.

Op 4 mei hopen we opnieuw contact te hebben met de gemeente in Korce, Albanië. Dat is van 18-19 uur. Voorafgaand eten we om half zes met elkaar pizza. Als je mee wil eten, wil je dit dan aan mij doorgeven (gj@codee.nl) of appen via 06-48180112). De kosten daarvan zijn ongeveer 9 à 10 euro). Het is de gedachte om na de digitale ontmoeting met Albanië met de belijdenisgroep, en iedereen die wil aansluiten, richting de dodenherdenking te gaan in het Ter Pelkwijkpark.
Volgende week zondag 7 mei is er D.V. een doopdienst waarin Livia Trommel, dochter van Laurens en Marjelle Trommel-van ’t Ende gedoopt zal worden.
Deze zondagmorgen gaat ds. H. de Jong voor, zoals u verderop in de nieuwsbrief kunt lezen is zijn contract met 2 jaar verlengd. We zijn dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid op onze gemeente. Fijn dat hij ook in de komende jaren bij gezondheid zijn plek in onze gemeente kan behouden.

Komende zondag hoop ik voor te gaan in de Nederlandse Protestantse Gemeenschap van Luxemburg. Dit is een kleine Nederlandstalige gemeente, waar ik al eerder ben voorgegaan en we ook enkele betrokken gemeenteleden kennen.
hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 23

Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is goed om het te verwachten van het lichaam en bloed van de Heere Jezus dat ons toekomst geeft. We mogen elkaar ontmoeten en aan dezelfde tafel zitten, hoe verschillend ook onze situatie is, of we daar zitten met verdriet, of met vreugde of dankbaarheid. Na de…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 17

Zondagmiddag is het de laatste keer Klimboom. Mooi dat de kinderen van de basisschoolleeftijd in de afgelopen maanden zich konden verdiepen in de Bijbel. Nu de Klimboom vanaf volgende week is afgelopen zal de middagdienst weer avonddienst worden. Let dus op: vanaf zondag 30 april zijn er weer avonddiensten om 19.00 uur (en dus niet…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 6

We zien terug op een mooie gemeenteavond. Wat is het goed om over het gebed te spreken, maar ook om het in praktijk te brengen. Het is waardevol om niet alleen te spreken over de kracht van het gebed en het mooie ervan, maar ook over onze schroom daarin. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?…