Vanuit de pastorie – week 19

Vanuit de pastorie

Van twee gemeenteleden kreeg ik het bericht uit de Dalfsermarskramer doorgestuurd over ons gemeentelid in Dalfsen, Jan van der Kamp. Hij heeft bij elkaar opgeteld twee keer de wereld rond gelopen. Hij is daar zeer gedreven in. Mooi om zijn ervaringen te lezen. Zie https://bit.ly/41kCKQ9
Hij is ook heel trouw in het sturen van kaarten. Zo kreeg ik van hem, maar trouwens van verschillende andere gemeenteleden een felicitatie voor mijn 49e verjaardag afgelopen week.

Heel hartelijk dank!

Komende week ben ik een week weg, vanwege studie. Het is een cursus waarin ik in kleine groep nadenk over kwaliteiten en valkuilen, over wat prioriteit zou moeten hebben en wat niet en over roeping. Heel goed om zo weer eens even in de spiegel te kijken. Ds. de Jong zal mij zo nodig vervangen.
Volgende week zondagmiddag hoopt proponent Erik Krooneman voor te gaan. In kerkenraadsverband hebben we dan al kennis met hem gemaakt. Komende zondag zal hij voorgesteld worden. Ook verschillende nieuwe gemeenteleden zullen aan ons voorgesteld worden.
We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze gemeente.

Komend weekend van D.V. 12-14 mei hopen de jongeren en hun leiding van Brick op kamp te gaan naar de Villa van het Assel Don Bosco Centrum in Hoog Soeren.  Zondagochtend zal er weer een afsluitende dienst zijn samen met de ouders en gezinsleden van deze jongeren. Wij wensen hen een mooi en gezegend weekend toe.

Komende maandag is er een uitstapje van de ouderen. We hopen dat zij ook een mooie middag hebben.
We leven met koning Charles die zaterdag 6 mei gekroond, maar ook gezalfd is tot koning. Vooral de zalving is toch wel bijzonder omdat dit aansluit bij de geschiedenissen uit het Oude Testament waar de koning ook gezalfd werd. De zalving is een beeld van de vervulling met de Heilige Geest. Wij hopen en bidden dat hij daarmee vervuld zal zijn om wijs te kunnen regeren

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!