Vanuit de pastorie – week 23

Vanuit de pastorie

Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is goed om het te verwachten van het lichaam en bloed van de Heere Jezus dat ons toekomst geeft. We mogen elkaar ontmoeten en aan dezelfde tafel zitten, hoe verschillend ook onze situatie is, of we daar zitten met verdriet, of met vreugde of dankbaarheid. Na de dienst is er koffiedrinken. We kunnen elkaar ook dan ontmoeten.

Voor de kinderen en jongeren is er deze keer gelegenheid om elkaar in de kelder van de kerk te ontmoeten, daar is drinken en wat lekkers voor hen. We willen daar ook de gelegenheid bieden om herinneringen te delen aan Claudia, bijv. een herinnering op te schrijven of op een andere manier stil te staan bij het overlijden van Claudia, die zolang actief is geweest in het jeugdwerk.

Na de dienst wil Erik Krooneman, die stage loopt in onze gemeente, graag in gesprek gaan met een aantal gemeenteleden over het Heilig Avondmaal. In zijn stage moet hij namelijk daarover een opdracht maken. Het zou fijn zijn als enkele gemeenteleden daarover met hem zouden willen spreken.
D.V. volgende week zondag 11 juni hopen we in de Esdoorn ook het Heilig Avondmaal te vieren. Mooi om zo ook verbonden te zijn met de gemeenteleden die daar wonen.

Afgelopen zondag, maar ook maandag konden we genieten van de muzikale gaven van verschillende gemeenteleden. Wat is het mooi om zo onze gaven in te zetten om daarmee de Heere God te loven en te prijzen. Ook was er in het Pinksterweekend de conferentie Opwekking. Indrukwekkend om met zo’n 50.000 mensen daar te zingen bij de Sing-In. Niet alleen nieuwe liederen trouwens, maar ook oude(re) zoals “Daar ruist langs de wolken” en “Samen in de Naam van Jezus”.
We hopen en bidden dat de Heilige Geest, die ook de Trooster wordt genoemd, krachtig mag werken in onze levens, maar ook wereldwijd!

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 25

Afgelopen dinsdagochtend begon de dag erg rustig omdat er een storing was zodat wij geen internet en telefonie hadden. Na het contact met de klantenservice wist de medewerkster te melden dat er een storing was die tot vrijdag zou duren. Toen ik ’s avonds nog een keer belde bleek er toch de mogelijkheid te zijn…

Nieuws

Jeruzalemkerk-Appgroep

Er is de mogelijkheid om je te abonneren op de Jeruzalemkerk-appgroep. Via deze app kun je op de hoogte blijven van onze gemeente. Hierin wordt de laatste stand van zaken rond Corona-regels of de aanmelding voor de diensten gecommuniceerd. Ook aankondigingen van uitzendingen, of andere actuele informatie krijg je zo te lezen. Inmiddels hebben bijna…

Overige activiteiten

Welkom

Welkom Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met onze wijkgemeente. Als je behoefte hebt aan contact, of een goed gesprek, neem dan een kijkje op onze contactpagina. Eerste aanspreekpunt voor gemeentezaken is onze scriba Gerard Ulderink. Voor vragen kun je terecht bij onze kerkelijk werker Erik Potjes. In de agenda vind…