Vanuit de pastorie – week 23

Vanuit de pastorie

Deze zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is goed om het te verwachten van het lichaam en bloed van de Heere Jezus dat ons toekomst geeft. We mogen elkaar ontmoeten en aan dezelfde tafel zitten, hoe verschillend ook onze situatie is, of we daar zitten met verdriet, of met vreugde of dankbaarheid. Na de dienst is er koffiedrinken. We kunnen elkaar ook dan ontmoeten.

Voor de kinderen en jongeren is er deze keer gelegenheid om elkaar in de kelder van de kerk te ontmoeten, daar is drinken en wat lekkers voor hen. We willen daar ook de gelegenheid bieden om herinneringen te delen aan Claudia, bijv. een herinnering op te schrijven of op een andere manier stil te staan bij het overlijden van Claudia, die zolang actief is geweest in het jeugdwerk.

Na de dienst wil Erik Krooneman, die stage loopt in onze gemeente, graag in gesprek gaan met een aantal gemeenteleden over het Heilig Avondmaal. In zijn stage moet hij namelijk daarover een opdracht maken. Het zou fijn zijn als enkele gemeenteleden daarover met hem zouden willen spreken.
D.V. volgende week zondag 11 juni hopen we in de Esdoorn ook het Heilig Avondmaal te vieren. Mooi om zo ook verbonden te zijn met de gemeenteleden die daar wonen.

Afgelopen zondag, maar ook maandag konden we genieten van de muzikale gaven van verschillende gemeenteleden. Wat is het mooi om zo onze gaven in te zetten om daarmee de Heere God te loven en te prijzen. Ook was er in het Pinksterweekend de conferentie Opwekking. Indrukwekkend om met zo’n 50.000 mensen daar te zingen bij de Sing-In. Niet alleen nieuwe liederen trouwens, maar ook oude(re) zoals “Daar ruist langs de wolken” en “Samen in de Naam van Jezus”.
We hopen en bidden dat de Heilige Geest, die ook de Trooster wordt genoemd, krachtig mag werken in onze levens, maar ook wereldwijd!

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!