Vanuit de pastorie – week 23

Vanuit de pastorie

Afgelopen zaterdag hebben we een prachtige wandeling gemaakt met een groep van zo’n 25 mannen uit onze gemeente. Na de overtocht met het pontje zijn we naar Hasselt gewandeld. Daar werden we weer opgehaald door bereidwillige mannen die ons weer thuisbrachten. Het was een hele mooie ochtend!
Maandag was er een studiedag voor alle predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Zwolle. Spreker was ds. Aarnoud van der Deijl die het boek “De toekomst van de kerk” heeft geschreven. Hij ging in op zeven manieren waarop we ‘activistisch’ kunnen proberen om de kerk te redden, die uiteindelijk niet werken. Het is belangrijk om het niet van onszelf te verwachten als het gaat om de toekomst van de kerk, maar het te verwachten van Gods Geest. We mogen ook nu zeggen dat de Heilige Geest nog steeds werkt in Zwolle, al kunnen we soms zeker wel verdriet hebben om mensen die God de rug hebben toegekeerd. Wat is daarin het gebed belangrijk!
Dat geldt ook als we komende week weer naar de stembus mogen, vanwege de Europese verkiezingen. Belangrijk om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen om onze stem uit te brengen.
Zondagmorgen zijn de jongeren van 12-16 jaar en (een deel van) de ouders bij het Brick-kamp. Zij zitten in Ommen. We hopen dat zij een mooi kamp hebben, met ontspanning, maar ook met geestelijke verdieping. Het is kostbaar dat we deze groep jongeren in onze gemeente hebben, maar ook heel belangrijk om voor hen te bidden, als er zoveel op hen afkomt.
Komende zaterdag is er een inspiratieochtend in de Jeruzalemkerk waarop ds. Ron van der Spoel komt spreken in de Jeruzalemkerk. Zie het bericht verderop. Welkom!
In alles is het zeker belangrijk om het Deo volente niet te vergeten. In alles zijn wij van de Heere God afhankelijk.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.