Vanuit de pastorie – week 25

Vanuit de pastorie

Afgelopen dinsdagochtend begon de dag erg rustig omdat er een storing was zodat wij geen internet en telefonie hadden. Na het contact met de klantenservice wist de medewerkster te melden dat er een storing was die tot vrijdag zou duren. Toen ik ’s avonds nog een keer belde bleek er toch de mogelijkheid te zijn om een monteur te sturen, die woensdagmorgen de problemen wist op te lossen. Het viel dus allemaal gelukkig mee. Mocht u op dinsdag pogingen hebben ondernomen om mij te bellen dan is dit de oorzaak dat u mij niet te pakken kreeg. Door zo’n situatie werd ik er weer bij bepaald hoe belangrijk zo’n verbinding is/ lijkt. We kunnen er van leren, ook als het gaat om ons geestelijk leven. Hoe belangrijk is de verbinding met Boven? Merken we het ook zo snel als daar geen goede verbinding meer mee is en schakelen we dan ook gelijk hulp in? Wat is het gebed belangrijk en wat is het een gemis als dat stokt. Goed om elkaar daarin aan te moedigen en ook te helpen.

Deze week was de avondvierdaagse. Het was prachtig weer om te wandelen. Voor ons was het de laatste keer dat één van onze kinderen meedeed. Mooi om met zovelen te lopen en elkaar ook zo aan te moedigen. Het is een heel groots gebeuren hier in Zwolle, zeker als het gaat om het defilé op vrijdag.

Volgende week zaterdag 17 juni is het vrouwenevent. Mooi dat nu de vrouwen en meisjes aan de beurt zijn, na het succes van het mannenevent van vorig jaar.

Ds. H. de Jong is van 13-23 juni op vakantie. We hopen dat hij en zijn vrouw een goede vakantietijd mogen hebben. Goed om soms ook even (letterlijk) afstand te nemen. Wij hopen eind juli op vakantie te gaan, dus voorlopig kunt u mij bereiken, zeker nu alle verbindingsproblemen opgelost lijken te zijn.

We kijken terug op een intensief weekend (zeker ook voor onze koster!). Wat was het goed om in het verdriet elkaar te ontmoeten en woorden van troost te horen uit de Bijbel en daarover te zingen in de liederen. Oude, maar ook nieuwe woorden gingen met ons mee. Zondag 18 juni hopen we ’s avonds nog extra aandacht te besteden aan de waarde van de Psalmen in tijden van vreugde en van verdriet.

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Nieuws

Rommelmarkt 23 september

Safe the date: 23 september rommelmarkt Net als ieder jaar willen we ook dit jaar weer een rommelmarkt houden, deze vindt plaats op zaterdag 23 september. Reserveer de datum vast in de agenda, het belooft weer mooi te worden. Vraag: zijn er mensen die willen helpen op de dag zelf? Opbouwen, verkopen, afbreken? Namens de organisatie,…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 29

Afgelopen zondagmiddag werd de ‘openluchtdienst’ in de kerk gehouden. Gezien de heftige stortbuien waardoor vele straten blank stonden bleek dit een goede keuze, al kwam er zelfs ook regen binnen via de glas-in-loodramen. We mochten toch een goede dienst beleven. Het was samenbindend om samen na te denken over recht en gerechtigheid, maar ook om…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 37

Afgelopen dinsdag was er een ambtsdragersontmoeting in Mastenbroek, georganiseerd door de Gereformeerde Bond, waarin ds. M.K. de Wilde uit Nunspeet (voorheen Sommelsdijk) een lezing hield over het jaarthema van de Gereformeerde Bond “Zie, Hij komt!”.