Vanuit de pastorie – week 26

Vanuit de pastorie

Momenteel hebben we heel wat slakken in de tuin. Ergens zijn we blij dat we, afgezien van twee vierkante-meter tuintjes, geen groentetuin hebben. Zeker in een groentetuin, maar nog meer als akkerbouwer is het een grote strop als al je planten opgegeten worden. Ik moest in dit verband wel denken aan het spreekwoord: “je moet niet op elke slak zout leggen”. Als je zout op een slak legt gaat hij dood. Het is dus wel een effectief middel om van slakken af te komen. Het is echter ondoenlijk om dat bij iedere slak te doen. Daarom de aansporing om daarin keuzes te maken. Ik denk dat dit ook in ons gewone leven, van werk, kerk, gezin geldt. Zoals Filippenzen 1 zegt “onderscheiden waar het op aan komt”. Hebben we daar nu juist niet de Heilige Geest in nodig, om onderscheid te maken tussen wat echt belangrijk is en wat van tweede orde is? Ook mooi om dat met elkaar te bespreken, wat is nu echt wezenlijk in je leven en wat is eigenlijk van ondergeschikt belang? Wat is onze grootste schat?
hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.