Vanuit de pastorie – week 40

Vanuit de pastorie

We kijken dankbaar terug op de rommelmarkt met een mooie opbrengst. Al zit de opbrengst niet alleen in het eindbedrag, maar ook in de goede onderlinge sfeer en onderlinge contacten. Voor mij was het de eerste keer dat ik dit meemaakte, omdat door corona de rommelmarkt twee keer niet doorging en ik vorig jaar op Burendag in Albanië was.

De afgelopen dagen ben ik druk geweest met ds. James Lule. Heel fijn dat hij bij Dick en Marja Sluiter kon verblijven. Het was zeer verrijkend om met zijn ogen naar onze situatie te kijken. Wat mogen we dan dankbaar zijn voor alle mogelijkheden en middelen die wij hebben. Ik heb veel van hem geleerd, alleen al van zijn vrijmoedigheid om tussen de koeien te bidden voor de dieren op de boerderij en voor de fam. Slingerland zelf, waar we te gast waren. Maandagmiddag hadden we een mooie middag bij de ouderenmiddag, waar ds. Lule las uit Psalm 71:18 “ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht”. Mooi om als oudere deze opdracht te krijgen. Daarnaast was het fijn om te gast te zijn bij de jongerenkring, waar we stilstonden bij het hoofdstuk “verwondering” van Focus. Op de catechisatie was ds. Lule ook te gast en hadden we het bij de oudste groep over ambassadeur zijn van God. Voor de rest was het een (verdere) kennismaking met Zwolle en omgeving en wat daar allemaal gebeurt. Op vrijdag bij de rondleiding door Zwolle, maar ook op maandag en dinsdag toen we bij het Leger des Heils en in Windesheim waren.

Zondag mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren. Goed om zo na te denken over wat verzoening met God en mensen voor ons persoonlijk betekent. Vanuit het perspectief van Zuid-Soedan heeft verzoening toch nog wel een extra dimensie gekregen. “Laat u met God verzoenen”, is de oproep voor ons allen.

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.