Vanuit de pastorie – week 43

Vanuit de pastorie

Vorige week was ik bij een conferentie van The Gospel Coalition Nederland, die een conferentie hield over Tim Keller. Het was heel boeiend om de zoon van Tim Keller, Michael Keller te horen, maar ook sprekers als Stefan Paas, Kees van Ekris en enkele buitenlandse sprekers. De nadruk van Tim Keller op het verzoenend werk van de Heere Jezus en de onvermoeibare inzet om dit in een seculiere stad als New York onder de aandacht te brengen raakte mij. Hij zag de cultuur niet als een vijand, maar probeerde net als Paulus op de Areopagus, aan te sluiten bij de cultuur waar mensen in leven. Daarbij probeerde hij deze cultuur ook te ontmaskeren en te laten zien dat er alleen in Jezus Christus redding, verlossing, vrede en rust te vinden is. Wie geïnteresseerd is in de lezingen kan die vinden via Youtube met als zoekwoord geloofstoerusting.

Vorige week donderdag waren we met enkele gemeenteleden in Driebergen op het kantoor van de GZB. We hadden daar een ontmoeting met ds. James Lule. Na een maaltijd bespraken we samen met de gemeente uit Aalburg wat we geleerd hebben van dit bezoek. De aandacht voor het gebed viel ons op, maar ook het staan in het ambt van ds. Lule. In Nederland heeft een predikant toch heel wat minder status, en dat is aan de ene kant goed, maar daarmee kan er ook iets van het ontzag voor het gesproken Woord verdwijnen. Ds. Lule heeft omgekeerd weer veel geleerd van onze structuur met een kerkenraad. In Zuid-Soedan is de predikant heel erg op zichzelf aangewezen, dat maakt de positie ook wat eenzaam. In het Reformatorisch Dagblad stond woensdag een mooi artikel over ds. Lule.
Het is mooi om zo te leren van de kerk in Amerika, maar ook van de kerk in Afrika, om met die leerervaring ook kerk te zijn in Europa en Nederland.

Komende dinsdag mogen we heel dichtbij in de wijk/kerk bezig zijn met de VakantieBijbelClub. We hopen op een mooie en gezegende dag. Iedereen die herfstvakantie heeft, ook een hele goede vakantie toegewenst!

een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!