Vanuit de pastorie – week 47

Vanuit de pastorie

Afgelopen maandag was ik op bezoek bij de Open Maaltijd op een regenachtige en herfstige dag. Mooi om zo samen te eten en tijdens de maaltijd gezellig met elkaar te praten. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Er is een mooie mix van mensen die de maaltijd bezoekt, maar ook die meewerken aan de maaltijd!
Woensdagavond heb ik een Bijbelkring bezocht waar we het hoofdstuk over “verlangen”, over Psalm 63 bespraken. Heel boeiend maar ook bemoedigend om deze psalm samen te bespreken. Daarna was er nog een gezamenlijke kerkenraadsontmoeting van alle wijken van de Protestantse Gemeente Zwolle. Mink de Vries, kenner van de Moderne Devotie, sprak daar. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over hoe je o.a. kerk kunt zijn in de wijk en daar het geloof handen en voeten kunt geven.
Donderdag was ik bij een toerustingsdag van IZB Focus. We gingen daar in op het missionaire werk en hebben met name nagedacht over hoe je mensen bereikt met het evangelie en welke activiteiten daarbij helpen om verbinding te maken met hen. Daarbij zijn activiteiten als de Huiskamer, Open Maaltijd, maar ook Burendag/Rommelmarkt een eerste mooie stap. De Alpha-cursus of de Vakantiebijbelclub is een mooie tweede stap. De stap naar kerkdienst, kring of club blijkt echter toch wel wat groter (gelukkig niet voor iedereen). Het is een goede vraag om na te denken hoe je daarin mensen kunt helpen in het groeien in geloof. Op donderdagavond hadden we een overleg over het missionaire beleid, wat prachtig aansloot op deze studiedag.
Wij vinden het als kerk(enraad) belangrijk dat er verbindingen zijn tussen de generaties. Het cycling dinner, waarbij jongeren bij gemeenteleden gingen eten en daar in gesprek met elkaar waren is een prachtig voorbeeld van hoe dat kan. Niet alleen de jongeren, maar ook degenen die hun huis openstelden hebben een mooie avond met elkaar gehad.
Komende maandag is de Gemeenteavond. Opnieuw een goede gelegenheid om van jong(er) tot oud door te praten over het belangrijke onderwerp Leren en Vieren. Iedereen is hartelijk welkom! Graag tot ziens op zondag en/of maandag.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.