Vanuit de pastorie – week 47

Vanuit de pastorie

Afgelopen maandag was ik op bezoek bij de Open Maaltijd op een regenachtige en herfstige dag. Mooi om zo samen te eten en tijdens de maaltijd gezellig met elkaar te praten. Het voorziet duidelijk in een behoefte. Er is een mooie mix van mensen die de maaltijd bezoekt, maar ook die meewerken aan de maaltijd!
Woensdagavond heb ik een Bijbelkring bezocht waar we het hoofdstuk over “verlangen”, over Psalm 63 bespraken. Heel boeiend maar ook bemoedigend om deze psalm samen te bespreken. Daarna was er nog een gezamenlijke kerkenraadsontmoeting van alle wijken van de Protestantse Gemeente Zwolle. Mink de Vries, kenner van de Moderne Devotie, sprak daar. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over hoe je o.a. kerk kunt zijn in de wijk en daar het geloof handen en voeten kunt geven.
Donderdag was ik bij een toerustingsdag van IZB Focus. We gingen daar in op het missionaire werk en hebben met name nagedacht over hoe je mensen bereikt met het evangelie en welke activiteiten daarbij helpen om verbinding te maken met hen. Daarbij zijn activiteiten als de Huiskamer, Open Maaltijd, maar ook Burendag/Rommelmarkt een eerste mooie stap. De Alpha-cursus of de Vakantiebijbelclub is een mooie tweede stap. De stap naar kerkdienst, kring of club blijkt echter toch wel wat groter (gelukkig niet voor iedereen). Het is een goede vraag om na te denken hoe je daarin mensen kunt helpen in het groeien in geloof. Op donderdagavond hadden we een overleg over het missionaire beleid, wat prachtig aansloot op deze studiedag.
Wij vinden het als kerk(enraad) belangrijk dat er verbindingen zijn tussen de generaties. Het cycling dinner, waarbij jongeren bij gemeenteleden gingen eten en daar in gesprek met elkaar waren is een prachtig voorbeeld van hoe dat kan. Niet alleen de jongeren, maar ook degenen die hun huis openstelden hebben een mooie avond met elkaar gehad.
Komende maandag is de Gemeenteavond. Opnieuw een goede gelegenheid om van jong(er) tot oud door te praten over het belangrijke onderwerp Leren en Vieren. Iedereen is hartelijk welkom! Graag tot ziens op zondag en/of maandag.

Hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.