Vanuit de pastorie – week 50

Vanuit de pastorie

Allereerst bedankt voor de aardige kaarten, berichtjes en vriendelijke woorden naar aanleiding van het bericht in de vorige nieuwsbrief! Sinterklaas bracht zelfs nog een prachtige gevulde jutezak, met een mooi gedicht erin. In de zak zaten verschillende lekkernijen van de Stadsbakker, zodat wij het goede van Zwolle konden proeven, maar ook sokken met Zwolle erop zodat ik zichtbaar kan maken dat ik een echte Zwollenaar ben en blijf.
Van de benoemde broeders begreep ik dat zij ook vele kaarten en berichtjes hebben gehad. Mooi hoe er zo wordt meegeleefd! We hopen en bidden dat deze broeders vrijmoedig ja kunnen zeggen op hun benoeming, maar mocht dat niet zo zijn dan kan ik toch wel zeggen dat zij het heel serieus overwogen hebben. Zo’n benoeming is trouwens ook iets wat voor vrouw en kinderen impact heeft. Goed om hen hierin niet te vergeten.
Zoals u/ jij verderop kunt lezen in de nieuwsbrief ronden we Focus Instap af, maar gaan we niet door met een volledig Focustraject. We hebben daar als kerkenraad uitvoerig over gesproken. We hopen zeker bezig te blijven met de uitgangspunten van Focus, namelijk het gericht zijn en blijven op Jezus.
We leven toe naar Kerst. Komende donderdag hoop ik met de ouderen in Huis Assendorp een korte Kerstviering te hebben. De week erop is er maandag het Kerstfeest op de Ouderenmiddag. Daarnaast wordt er al druk geoefend voor Kerstavond met het kinderkoortje, dat elke woensdagmiddag oefent.
Sinds enkele weken hebben we een belijdenisgroep die op zondagavond na de middagdienst bij elkaar komt. Deze keer (helaas) niet doordeweeks omdat een groot deel van de groep dan buiten Zwolle is, vanwege studie. We hebben inmiddels een hele diverse groep van 12 mensen. Mooi om zo samen bezig te zijn.
Deze tijd van Advent is een tijd van verwachten. We zien uit naar de (weder)komst van de Heere Jezus. Daarbij is het goed om te lezen en te leren hoe oude profetieën in vervulling zijn gegaan bij de komst van de Heere Jezus en dat we van daaruit mogen vertrouwen dat nog niet vervulde profetieën alsnog in vervulling zullen gaan. Een gezegende Adventstijd toegewenst.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.