Vanuit de pastorie – week 50

Vanuit de pastorie

Allereerst bedankt voor de aardige kaarten, berichtjes en vriendelijke woorden naar aanleiding van het bericht in de vorige nieuwsbrief! Sinterklaas bracht zelfs nog een prachtige gevulde jutezak, met een mooi gedicht erin. In de zak zaten verschillende lekkernijen van de Stadsbakker, zodat wij het goede van Zwolle konden proeven, maar ook sokken met Zwolle erop zodat ik zichtbaar kan maken dat ik een echte Zwollenaar ben en blijf.
Van de benoemde broeders begreep ik dat zij ook vele kaarten en berichtjes hebben gehad. Mooi hoe er zo wordt meegeleefd! We hopen en bidden dat deze broeders vrijmoedig ja kunnen zeggen op hun benoeming, maar mocht dat niet zo zijn dan kan ik toch wel zeggen dat zij het heel serieus overwogen hebben. Zo’n benoeming is trouwens ook iets wat voor vrouw en kinderen impact heeft. Goed om hen hierin niet te vergeten.
Zoals u/ jij verderop kunt lezen in de nieuwsbrief ronden we Focus Instap af, maar gaan we niet door met een volledig Focustraject. We hebben daar als kerkenraad uitvoerig over gesproken. We hopen zeker bezig te blijven met de uitgangspunten van Focus, namelijk het gericht zijn en blijven op Jezus.
We leven toe naar Kerst. Komende donderdag hoop ik met de ouderen in Huis Assendorp een korte Kerstviering te hebben. De week erop is er maandag het Kerstfeest op de Ouderenmiddag. Daarnaast wordt er al druk geoefend voor Kerstavond met het kinderkoortje, dat elke woensdagmiddag oefent.
Sinds enkele weken hebben we een belijdenisgroep die op zondagavond na de middagdienst bij elkaar komt. Deze keer (helaas) niet doordeweeks omdat een groot deel van de groep dan buiten Zwolle is, vanwege studie. We hebben inmiddels een hele diverse groep van 12 mensen. Mooi om zo samen bezig te zijn.
Deze tijd van Advent is een tijd van verwachten. We zien uit naar de (weder)komst van de Heere Jezus. Daarbij is het goed om te lezen en te leren hoe oude profetieën in vervulling zijn gegaan bij de komst van de Heere Jezus en dat we van daaruit mogen vertrouwen dat nog niet vervulde profetieën alsnog in vervulling zullen gaan. Een gezegende Adventstijd toegewenst.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.