Vanuit de pastorie – week 49

Vanuit de pastorie

D.V. 22 december aanstaande hoop ik vier jaar predikant in Zwolle te zijn. Dat betekent dat ik vanaf die datum weer beroepbaar ben. In de afgelopen tijd ben ik gepolst door enkele gemeenten of ik open zou staan voor een beroep. Daarnaast kwam ook de vraag op ons af of het werk in de zending een roeping zou kunnen zijn. Anne-Marieke en ik hebben hierover nagedacht en hiervoor gebeden en zijn tot de conclusie gekomen dat onze roeping nu hier in Zwolle ligt. We hebben besloten om t/m 2024 geen beroepen in overweging te nemen, om zo de rust in huis en in de gemeente te bewaren. Psalm 32 is daarbij een goede leidraad voor ons: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft”. God leidt ons leven, maar we mogen daarin ook ons verstand gebruiken. Naast de roeping voor onze wijkgemeente, waar genoeg uitdagingen liggen op het vlak van gemeente-zijn (beleidsplan, belijdenis, doop, nieuwe leden) en van het missionair-zijn (kerk in wijk en stad), ligt er ook de roeping in en om Zwolle (Protestantse Gemeente Zwolle/Windesheim). Ook is het mijn verlangen om komend jaar extra tijd voor bezinning te nemen. Daarbij heb ik het plan om een cursus te volgen in het kader van de Permanente Educatie voor Predikanten, “Zorg voor de ziel”, waarbij ik zes keer twee dagen in het klooster zit, om ook rust en tijd te nemen om ‘aan de voeten van Jezus te zitten’ (Focusdienst mei). Ik hoop dat we in de komende tijd er gezamenlijk de schouders onder mogen zetten en met Gods zegen samen de gemeente mogen (op)bouwen.
Over roeping gesproken: afgelopen maandagavond zijn er verschillende broeders benoemd voor een ambt, van wie de namen zondag genoemd worden. Wij hopen en bidden dat zij zich inderdaad geroepen mogen weten. Het is een roep vanuit de gemeente, hun namen zijn meerdere keren aangedragen door gemeenteleden, maar het is ook een roep van de Heere God. “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen”. We bidden om wijsheid voor de benoemde broeders en hun echtgenotes.

Hartelijke groet, ook namens Anne-Marieke,
ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.