Vanuit de pastorie – week 49

Vanuit de pastorie

D.V. 22 december aanstaande hoop ik vier jaar predikant in Zwolle te zijn. Dat betekent dat ik vanaf die datum weer beroepbaar ben. In de afgelopen tijd ben ik gepolst door enkele gemeenten of ik open zou staan voor een beroep. Daarnaast kwam ook de vraag op ons af of het werk in de zending een roeping zou kunnen zijn. Anne-Marieke en ik hebben hierover nagedacht en hiervoor gebeden en zijn tot de conclusie gekomen dat onze roeping nu hier in Zwolle ligt. We hebben besloten om t/m 2024 geen beroepen in overweging te nemen, om zo de rust in huis en in de gemeente te bewaren. Psalm 32 is daarbij een goede leidraad voor ons: “Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier, dat geen verstand heeft”. God leidt ons leven, maar we mogen daarin ook ons verstand gebruiken. Naast de roeping voor onze wijkgemeente, waar genoeg uitdagingen liggen op het vlak van gemeente-zijn (beleidsplan, belijdenis, doop, nieuwe leden) en van het missionair-zijn (kerk in wijk en stad), ligt er ook de roeping in en om Zwolle (Protestantse Gemeente Zwolle/Windesheim). Ook is het mijn verlangen om komend jaar extra tijd voor bezinning te nemen. Daarbij heb ik het plan om een cursus te volgen in het kader van de Permanente Educatie voor Predikanten, “Zorg voor de ziel”, waarbij ik zes keer twee dagen in het klooster zit, om ook rust en tijd te nemen om ‘aan de voeten van Jezus te zitten’ (Focusdienst mei). Ik hoop dat we in de komende tijd er gezamenlijk de schouders onder mogen zetten en met Gods zegen samen de gemeente mogen (op)bouwen.
Over roeping gesproken: afgelopen maandagavond zijn er verschillende broeders benoemd voor een ambt, van wie de namen zondag genoemd worden. Wij hopen en bidden dat zij zich inderdaad geroepen mogen weten. Het is een roep vanuit de gemeente, hun namen zijn meerdere keren aangedragen door gemeenteleden, maar het is ook een roep van de Heere God. “Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen”. We bidden om wijsheid voor de benoemde broeders en hun echtgenotes.

Hartelijke groet, ook namens Anne-Marieke,
ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.