Vanuit de pastorie – week 6

Vanuit de pastorie

We zien terug op een mooie gemeenteavond. Wat is het goed om over het gebed te spreken, maar ook om het in praktijk te brengen. Het is waardevol om niet alleen te spreken over de kracht van het gebed en het mooie ervan, maar ook over onze schroom daarin. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen? De verschillende workshops waren daarin ook heel behulpzaam!
Wat mij daarnaast opviel was dat er zo’n diverse groep gemeenteleden aanwezig was, omdat er ook een hele groep jongeren, waaronder de groep belijdeniscatechisanten was gekomen.
Wat is het belangrijk als we het geloofsgesprek ook kunnen voeren buiten onze eigen kring, met mensen die we normaal niet direct zo spreken of tegenkomen.
Deze week werd de watersnoodramp herdacht 70 jaar geleden op 1 februari 1953. Zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar wel iets daarvan gezien op het eiland Goeree Overflakkee. Mijn oom was predikant in Stellendam. Als gezin was de pastorie onze vaste vakantiebestemming. In de Hervormde Kerk daar was te zien hoe hoog het water had gestaan. Heel indrukwekkend vond ik dat altijd, omdat dit hoger was dan mijn eigen lengte. Wat voel je je dan klein!
Zondagmorgen zullen we Psalm 124 zingen, waar het gaat over de watervloed.
Het is goed om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe belangrijk het is dat wij mogen schuilen bij God. Hij is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard’ en hemel heeft gemaakt.
De komende week is het nog wat rustiger in de pastorie, mijn vrouw Anne-Marieke hoopt een week op bezoek te gaan bij onze dochter Naomi, die in Israël is. Wij hopen dat zij daar samen een goede tijd mogen hebben.
Gezegende diensten zondag toegewenst
en een hartelijke groet,
Ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.