Vanuit de pastorie – week 6

Vanuit de pastorie

We zien terug op een mooie gemeenteavond. Wat is het goed om over het gebed te spreken, maar ook om het in praktijk te brengen. Het is waardevol om niet alleen te spreken over de kracht van het gebed en het mooie ervan, maar ook over onze schroom daarin. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen? De verschillende workshops waren daarin ook heel behulpzaam!
Wat mij daarnaast opviel was dat er zo’n diverse groep gemeenteleden aanwezig was, omdat er ook een hele groep jongeren, waaronder de groep belijdeniscatechisanten was gekomen.
Wat is het belangrijk als we het geloofsgesprek ook kunnen voeren buiten onze eigen kring, met mensen die we normaal niet direct zo spreken of tegenkomen.
Deze week werd de watersnoodramp herdacht 70 jaar geleden op 1 februari 1953. Zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar wel iets daarvan gezien op het eiland Goeree Overflakkee. Mijn oom was predikant in Stellendam. Als gezin was de pastorie onze vaste vakantiebestemming. In de Hervormde Kerk daar was te zien hoe hoog het water had gestaan. Heel indrukwekkend vond ik dat altijd, omdat dit hoger was dan mijn eigen lengte. Wat voel je je dan klein!
Zondagmorgen zullen we Psalm 124 zingen, waar het gaat over de watervloed.
Het is goed om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe belangrijk het is dat wij mogen schuilen bij God. Hij is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard’ en hemel heeft gemaakt.
De komende week is het nog wat rustiger in de pastorie, mijn vrouw Anne-Marieke hoopt een week op bezoek te gaan bij onze dochter Naomi, die in Israël is. Wij hopen dat zij daar samen een goede tijd mogen hebben.
Gezegende diensten zondag toegewenst
en een hartelijke groet,
Ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Column Ds. de Jong

Op weg naar Pasen

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 9

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.