Vanuit de pastorie – week 6

Vanuit de pastorie

We zien terug op een mooie gemeenteavond. Wat is het goed om over het gebed te spreken, maar ook om het in praktijk te brengen. Het is waardevol om niet alleen te spreken over de kracht van het gebed en het mooie ervan, maar ook over onze schroom daarin. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen? De verschillende workshops waren daarin ook heel behulpzaam!
Wat mij daarnaast opviel was dat er zo’n diverse groep gemeenteleden aanwezig was, omdat er ook een hele groep jongeren, waaronder de groep belijdeniscatechisanten was gekomen.
Wat is het belangrijk als we het geloofsgesprek ook kunnen voeren buiten onze eigen kring, met mensen die we normaal niet direct zo spreken of tegenkomen.
Deze week werd de watersnoodramp herdacht 70 jaar geleden op 1 februari 1953. Zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar wel iets daarvan gezien op het eiland Goeree Overflakkee. Mijn oom was predikant in Stellendam. Als gezin was de pastorie onze vaste vakantiebestemming. In de Hervormde Kerk daar was te zien hoe hoog het water had gestaan. Heel indrukwekkend vond ik dat altijd, omdat dit hoger was dan mijn eigen lengte. Wat voel je je dan klein!
Zondagmorgen zullen we Psalm 124 zingen, waar het gaat over de watervloed.
Het is goed om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe belangrijk het is dat wij mogen schuilen bij God. Hij is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard’ en hemel heeft gemaakt.
De komende week is het nog wat rustiger in de pastorie, mijn vrouw Anne-Marieke hoopt een week op bezoek te gaan bij onze dochter Naomi, die in Israël is. Wij hopen dat zij daar samen een goede tijd mogen hebben.
Gezegende diensten zondag toegewenst
en een hartelijke groet,
Ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 26

We mogen terugzien op een zeer geslaagd vrouwenevent. Nu was ik niet de doelgroep, maar ben ik toch even gaan kijken. Mooi om te zien hoe iedereen met elkaar in gesprek was en er contacten waren tussen alle generaties van de oudste tot de jongste. Het was een goed programma op een prachtige plek, met…

Overige activiteiten

Welkom

Welkom Je bent van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met onze wijkgemeente. Als je behoefte hebt aan contact, of een goed gesprek, neem dan een kijkje op onze contactpagina. Eerste aanspreekpunt voor gemeentezaken is onze scriba Gerard Ulderink. Voor vragen kun je terecht bij onze kerkelijk werker Erik Potjes. In de agenda vind…