Vanuit de pastorie – week 7

Vanuit de pastorie

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.
De veertigdagentijd komt uit de rooms-katholieke traditie en heeft oude papieren. De veertigdagentijd begint na carnaval op  aswoensdag, dit jaar op 14 februari en duurt dan veertig dagen. De laatste week voor Pasen wordt ook wel de stille week genoemd, die begint met Palmpasen, een vreugdevolle zondag, waarna de tijd van inkeer voor Pasen begint.Wij leven toe naar Pasen met de belijdenisgroep. Het ligt in de bedoeling op 17 maart de belijdenisdienst te laten plaatsvinden.

De ‘gewone’ catechisaties gaan nog door tot dinsdag 19 maart. Er is dan een afsluitende avond. Komende dinsdag 12 februari is er een ouderavond, waarbij de jongeren én hun ouders welkom zijn. Zie verderop in de nieuwsbrief.
Op kerkelijk gebied is er veel te doen in Zwolle. Ik kan het niet laten om toch één activiteit er uit te lichten. Er is komende woensdag 14 februari om 19.30 uur een viering in Verrijzeniskerk (CGK) waar de zorg voor de schepping, maar ook de schuld die wij daarin hebben, centraal staat. Ook ons mag de Schepping een zorg zijn, omdat het Gods Schepping is, waar wij een grote verantwoordelijkheid in hebben.

In deze tijd mogen wij in het bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus, daarin van harte een gezegende Lijdenstijd toegewenst.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Openluchtdienst – 30 juni

Op zondag 30 juni is er ’s middags om vijf uur een themadienst op Landgoed Schellerberg, Schellerbergweg 18, Zwolle.

Jeugdleiding gezocht

Voor komend seizoen zijn we op zoek naar enthousiaste leiders voor de verschillende clubs en verenigingen.
Lijkt het u of jou leuk om met kinderen of jongeren te werken in onze gemeente?

Oppas hulp gevraagd?

Niet alleen voor de ouders is het mooi om af en toe op te passen, maar ook voor jongeren (vanaf 12 jaar) en andere gemeenteleden is het een mooie manier om de jongste leden van de gemeente (met hun ouders) te leren kennen.