Vanuit de pastorie – week 8

Vanuit de pastorie

Afgelopen dinsdagavond waren jongeren en ouders in de Jeruzalemkerk bij elkaar voor de ouderavond van de catechisatie. Na de inleiding in beide groepen, bespraken we in groepjes het thema “geloven thuis”, waarna de ouders met hun kind(eren) in gesprek gingen. Het was een mooie ontmoeting. Els Tan, die aan het einde van dit seizoen stopt als mentor, vertelde aan de jongeren, wat zij hen gunt in het geloof en moedigde hen aan om de Heere Jezus te volgen. (Follow Me!)
Komende week is de vakantiebijbelclub. Wat fijn dat de kerkdeuren weer open zijn om de kinderen uit de wijk en uit onze gemeente te begroeten.

Vorige week vrijdag was de dag van verbinding van de gemeente Zwolle. Een aantal wethouders bezocht de Huiskamer op vrijdagochtend. Heel mooi hoe belangstellend er geluisterd werd naar de bezoekers en medewerkers van deze ochtenden.
Afgelopen vrijdag mocht ik weer voorgaan bij de Weeksluiting in de Esdoorn. Het is goed om de ouderen in onze gemeente niet te vergeten. Fijn dat zij veelal kunnen meekijken met de diensten, maar dat er ook eigen momenten zijn in het verzorgings- of verpleeghuis.

Nog even iets over mijn bereikbaarheid per e-mail. Omdat wij als kerkenraad tegenwoordig werken met Outlook/Sharepoint gebruik ik voor mijn werk het e-mailadres:
predikant@jeruzalemkerkzwolle.nl. Het e-mailadres pastoraat@jeruzalemkerkzwolle.nl komt ook bij mij terecht, die kunt u ook blijven gebruiken.
Van zaterdag 17 t/m woensdag 21 februari hopen wij weg te zijn. U kunt zo nodig contact opnemen met ds. H. de Jong (zie colofon) die mij vervangt.

Bij onze afwezigheid wordt er hard gewerkt aan de pastorie. Er komen nieuwe kozijnen en ramen, waardoor het huis flink beter geïsoleerd is. Daarnaast komt er een nieuwe ketel (de oude ketel liet ons de afgelopen tijd regelmatig in de kou staan), waardoor wij er weer warmpjes bij hopen te zitten. Heel fijn dat dit grote onderhoud wordt gedaan. Het doet ons goed dat er zo voor ons gezorgd wordt.

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!