Vanuit de pastorie – week 9

Vanuit de pastorie

Vorige week zaterdag hebben we de pastoriedeur achter ons dicht gedaan en zijn we met onze jongste twee kinderen enkele dagen weggeweest. Onze oudste twee kinderen waren elders op vakantie. Tijdens onze afwezigheid is er heel hard gewerkt aan de pastorie. Dat was wel te zien toen wij woensdag weer thuiskwamen. Overal nieuwe kozijnen en ramen en ook nog een nieuwe ketel, waardoor wij er weer warmpjes bijzitten.

Ik moest denken aan de Psalm 127:2 de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap. Zonder dat wij er last van hebben gehad zijn er anderen heel hard bezig geweest om te zorgen dat alles woensdagavond weer (goeddeels) klaar zou zijn. Verschillende mannen uit de gemeente hebben meegeholpen en hebben heel wat afgesjouwd en geklust, terwijl verschillende dames ervoor gezorgd hebben dat alles weer schoon was. Heel hartelijk bedankt voor alle inzet! We hopen D.V. op een later tijdstip nog een keer open huis te houden. Bij onze komst naar Zwolle was dat ook al de bedoeling, maar door Corona kon dat niet doorgaan.

Om nog terug te komen op de genoemde bijbeltekst. Wat is het een waarheid dat wij mogen, maar ook moeten leven van Gods genade. Van daaruit mogen wij trouwens ook gewoon (met vreugde) ons werk doen. Van harte daarin Gods zegen toegewenst!

hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!