Vanuit de pastorie – week 9

Vanuit de pastorie

We zien terug op een zeer geslaagd kerkenraadsweekend. We hebben de tijd genomen om met elkaar te spreken over het oude, maar ook over het nieuw te schrijven beleidsplan. Dat hebben we vooral gedaan door goed naar elkaar te luisteren, met elkaar te bidden en dit te bespreken in de grote groep.
Het gezamenlijke verlangen is dat wij een gemeente blijven waarin het Woord van God en het reddend Evangelie centraal staat. De verbondenheid met elkaar binnen de gemeente werd ook gezien als iets wat we graag willen vasthouden richting de toekomst.

Er is veel werk verzet in de organisatie van het jubileumweekend. Er is een mooi programma op D.V. zaterdag 4 en zondag 5 maart. We verheugen ons op dit jubileum. Wat een reden tot dankbaarheid dat we dit kunnen vieren.
Komende week, vanaf zaterdag 25 februari zijn wij een week op vakantie. Wij hopen op zaterdag 4 maart weer thuis te komen. Ds. de Jong zal mij zo nodig vervangen. Heel fijn dat hij weer daarvoor beschikbaar is. Heel aardig om te vermelden dat ds. de Jong in de Waarheidsvriend (het weekblad van de Gereformeerde Bond) tweemaal aangehaald wordt.

Volgende week zult u het bericht vanuit de pastorie dus een keer moet missen. We hopen D.V. na de voorjaarsvakantie met nieuwe energie de drukke periode richting Pasen, met biddag op 8 maart, een doopdienst op 12 maart, Heilig Avondmaal op 26 maart en de belijdenisdienst op eerste Paasdag in te gaan.

We hopen en bidden dat deze lijdenstijd ons bepaalt bij de diepte van het lijden van de Heere Jezus, maar ook bij de hoogte van Zijn verlossingswerk.
een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Nieuws

God vergeet niet

Woensdag, 1 februari, was het 70 jaar geleden dat de watersnood­ramp ons land teisterde. Als je in Zeeland spreekt over ‘de ramp’, denkt iedereen aan de overstroming van 1953. De natuurramp die in ons land – niet alleen Zeeland! – zijn weerga niet kende. 1836 mensen kwamen om en daarbij ook duizenden dieren! Via de…

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 14

Afgelopen dinsdag was de afsluiting van de catechisatie. Met alle jongeren van de Follow Me en de Follow Me Next hebben we eerst gegeten en daarna met de ouders een Kahoot gedaan. Vervolgens hebben de jongeren nieuwe mokken voor de gevangenen die jarig zijn gemaakt. Een mooie reactie van Maaike Broeksema hierover: Een mok met…

Nieuws

Diaconiecollecte 8 Oktober – Noodhulp Marokko en Libië

De diaconiecollecte van volgende week zondag 8 oktober zal daarom bestemd zijn voor de hulp aan de slachtoffers van beide rampen.
U/jij kunt uw/jouw bijdrage ook overmaken op het
IBAN-nummer: NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. collecte Marokko-Libië.