Vanuit de pastorie – week 9

Vanuit de pastorie

We zien terug op een zeer geslaagd kerkenraadsweekend. We hebben de tijd genomen om met elkaar te spreken over het oude, maar ook over het nieuw te schrijven beleidsplan. Dat hebben we vooral gedaan door goed naar elkaar te luisteren, met elkaar te bidden en dit te bespreken in de grote groep.
Het gezamenlijke verlangen is dat wij een gemeente blijven waarin het Woord van God en het reddend Evangelie centraal staat. De verbondenheid met elkaar binnen de gemeente werd ook gezien als iets wat we graag willen vasthouden richting de toekomst.

Er is veel werk verzet in de organisatie van het jubileumweekend. Er is een mooi programma op D.V. zaterdag 4 en zondag 5 maart. We verheugen ons op dit jubileum. Wat een reden tot dankbaarheid dat we dit kunnen vieren.
Komende week, vanaf zaterdag 25 februari zijn wij een week op vakantie. Wij hopen op zaterdag 4 maart weer thuis te komen. Ds. de Jong zal mij zo nodig vervangen. Heel fijn dat hij weer daarvoor beschikbaar is. Heel aardig om te vermelden dat ds. de Jong in de Waarheidsvriend (het weekblad van de Gereformeerde Bond) tweemaal aangehaald wordt.

Volgende week zult u het bericht vanuit de pastorie dus een keer moet missen. We hopen D.V. na de voorjaarsvakantie met nieuwe energie de drukke periode richting Pasen, met biddag op 8 maart, een doopdienst op 12 maart, Heilig Avondmaal op 26 maart en de belijdenisdienst op eerste Paasdag in te gaan.

We hopen en bidden dat deze lijdenstijd ons bepaalt bij de diepte van het lijden van de Heere Jezus, maar ook bij de hoogte van Zijn verlossingswerk.
een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!