Vanuit de pastorie – week 9

Vanuit de pastorie

We zien terug op een zeer geslaagd kerkenraadsweekend. We hebben de tijd genomen om met elkaar te spreken over het oude, maar ook over het nieuw te schrijven beleidsplan. Dat hebben we vooral gedaan door goed naar elkaar te luisteren, met elkaar te bidden en dit te bespreken in de grote groep.
Het gezamenlijke verlangen is dat wij een gemeente blijven waarin het Woord van God en het reddend Evangelie centraal staat. De verbondenheid met elkaar binnen de gemeente werd ook gezien als iets wat we graag willen vasthouden richting de toekomst.

Er is veel werk verzet in de organisatie van het jubileumweekend. Er is een mooi programma op D.V. zaterdag 4 en zondag 5 maart. We verheugen ons op dit jubileum. Wat een reden tot dankbaarheid dat we dit kunnen vieren.
Komende week, vanaf zaterdag 25 februari zijn wij een week op vakantie. Wij hopen op zaterdag 4 maart weer thuis te komen. Ds. de Jong zal mij zo nodig vervangen. Heel fijn dat hij weer daarvoor beschikbaar is. Heel aardig om te vermelden dat ds. de Jong in de Waarheidsvriend (het weekblad van de Gereformeerde Bond) tweemaal aangehaald wordt.

Volgende week zult u het bericht vanuit de pastorie dus een keer moet missen. We hopen D.V. na de voorjaarsvakantie met nieuwe energie de drukke periode richting Pasen, met biddag op 8 maart, een doopdienst op 12 maart, Heilig Avondmaal op 26 maart en de belijdenisdienst op eerste Paasdag in te gaan.

We hopen en bidden dat deze lijdenstijd ons bepaalt bij de diepte van het lijden van de Heere Jezus, maar ook bij de hoogte van Zijn verlossingswerk.
een hartelijke groet, ds. Gert-Jan Codée

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.