Verlossing

Jezus redt – maar waarom is dat nodig? In het christelijk geloof gaat het vaak over redding – maar wat is redding eigenlijk? Waarom is dat nodig en hoe worden mensen, hoe wordt de wereld, gered? Op de gemeenteavond van 13 december heeft dr. Arnold Huigen met ons  erover van gedachten gewisseld. Tijdens zijn presentatie liet hij een aantal dia’s zien, die hij als download ter beschikking heeft gesteld.

Meer nieuws

Update gevraagd?!

De zon schijnt weer volop en de examens zijn begonnen. En een seizoen vol kerkelijke activiteiten loopt op het einde. Na de zomer start er D.V. een nieuw seizoen, met een nieuwe, kersverse informatiegids. Voelt u ‘m al aankomen??

Afscheid van de wegwerpbeker

Enkele maanden terug hebben we u geïnformeerd over de nieuwe wet- en regelgeving rondom wegwerpbekers. Ondertussen zijn er gelukkig al de nodige bijeenkomsten waar kopjes gebruikt worden en ook zijn er bij het koffiedrinken op zondagochtend steeds meer gemeenteleden die hun eigen beker bij zich hebben!

Wijziging emailadres diaconaal consulent

De diaconaal consulent heeft vanaf heden een nieuw e-mailadres.

Dit is consulent-diaconie@pknzwolle.nl.