Vespers in de lijdensweek

Van maandag 25 t/m zaterdag 30 maart worden er Paasvespers georganiseerd in verschillende kerken in Zwolle-West. Dan staan we stil bij het lijden van de Here Jezus. Maar ook staan we stil bij zijn opstanding en verlossing. Een proces waarin de Here Jezus ons verlost heeft, en waardoor wij mogen weten dat het lijden op de wereld ooit stopt.
Een vesper is een samenkomst waarin wordt stilgestaan bij een Bijbeltekst, wordt gezongen en waarin momenten van stilte en verstilling zijn.

De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
• Maandag vanuit de Stinskerk, voorganger ds. C. Baljeu.
• Dinsdag vanuit de Open Kring, voorganger ds. S. v.d. Lugt.
• Woensdag vanuit De Fontein, voorganger ds. G. van Rheenen.
• Donderdag vanuit de Stinskerk, voorganger ds. G.J. Codée.
• Zaterdag vanuit de Stinskerk, voorganger de heer G. van Vulpen.

Alle bijeenkomsten zijn te beluisteren en te bekijken via: www.stinskerk.nl/nieuws/pasen

Van harte welkom!
Namens de vespercommissie,
Sein Hoff en Gerdien Vinke

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 16

Deze zondag mogen we het Heilig Avondmaal vieren. De nieuwe belijdende leden mogen voor het eerst aangaan. Zo kunnen we met hen verlangend uitzien naar de Avondmaalsdienst. Ons verlangen mag uiteindelijk gebaseerd zijn op het diepe verlangen van de Heere Jezus om met ons verbonden te zijn, zoals we afgelopen zondag lazen: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden”. Lukas 22:15.

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag 22 april – “ Wereld van de bijen”

Hierna is het thema: “ Wereld van de bijen”.
Chris Kleijer is die middag te gast. Hij is imker en zal ons van alles vertellen en laten zien over bijen.
Ook kunt u vragen stellen. Het belooft een interessante middag te worden!