Vespers in de lijdensweek

Van maandag 25 t/m zaterdag 30 maart worden er Paasvespers georganiseerd in verschillende kerken in Zwolle-West. Dan staan we stil bij het lijden van de Here Jezus. Maar ook staan we stil bij zijn opstanding en verlossing. Een proces waarin de Here Jezus ons verlost heeft, en waardoor wij mogen weten dat het lijden op de wereld ooit stopt.
Een vesper is een samenkomst waarin wordt stilgestaan bij een Bijbeltekst, wordt gezongen en waarin momenten van stilte en verstilling zijn.

De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.
• Maandag vanuit de Stinskerk, voorganger ds. C. Baljeu.
• Dinsdag vanuit de Open Kring, voorganger ds. S. v.d. Lugt.
• Woensdag vanuit De Fontein, voorganger ds. G. van Rheenen.
• Donderdag vanuit de Stinskerk, voorganger ds. G.J. Codée.
• Zaterdag vanuit de Stinskerk, voorganger de heer G. van Vulpen.

Alle bijeenkomsten zijn te beluisteren en te bekijken via: www.stinskerk.nl/nieuws/pasen

Van harte welkom!
Namens de vespercommissie,
Sein Hoff en Gerdien Vinke

Meer nieuws

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 30-31

orige week had ik donderdagavond en vrijdag een conferentie in Groningen bij de vestiging van de Protestantse Theologische Universiteit. Hoofdspreker was daar de socioloog Hartmund Rosa, die heeft geschreven over onze tijd die zich kenmerkt doordat alles versnelt.

Wijziging rekeningnummer wijkkas

Het rekeningnummer van de wijkkas van onze gemeente is gewijzigd. Het nieuwe nummer is NL 63 RABO 1342 8437 38 ten name van Protestantse Gemeente Zwolle – Wijkkas Jeruzalemkerk.

Bijbelkringmateriaal seizoen 2024-2025

Het afgelopen half jaar hebben de meeste Bijbelkringen de brief van Jakobus behandeld en is dit ook in de kerkdiensten teruggekomen. Voor het komende seizoen hebben we nagedacht over een passend thema. We hebben gekozen voor het thema “De vrucht van de Geest”. In Galaten 5:22-26 wordt daarover gesproken. Dit thema sluit mooi aan bij het thema van het beleidsplan van onze gemeente “geworteld in Christus”. Als wij geworteld in Christus zijn, waar de Galatenbrief over gaat, mogen we vrucht dragen. Mooi om daarover na te denken. In de diensten hopen we stil te staan bij de vrucht van de Geest, afgewisseld met gedeelten uit de Galatenbrief.