Wat de organist WEL, en ik NIET wist!

Column Ds. de Jong

Vorige week zondagmiddag zei ik in mijn preek dat ik tot mijn spijt het bekende gezang ‘Meester men zoekt U wijd en zijt, komend langs velerlei wegen’, helaas niet kon vinden in de bundel Weerklank. Jammer, want het paste zo goed bij mijn preek. Het viel me op, dat Wilbert Potjes, het wel speelde. Na de dienst kwam hij mij even melden, dat het lied wel in de bundel Weerklank staat, maar nu onder de titel: Iedereen zoekt U! Vandaar dat ik het niet kon vinden.
De in Weerklank opgenomen versie is wel twee coupletten korter, zo is het vers ‘Arts aller zielen, ’t is genoeg als Gij ons neemt in Uw hoede’, geschrapt. Gelukkig niet de slotregels:
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind.
Vernieuwingen zijn niet altijd verbeteringen. Niettemin ben ik blij dat we het gezang kunnen blijven zingen. Daarom zeg ik hier: Wilbert mijn hartelijke dank!

Dinsdagmorgen was ik in het ziekenhuis om een gemeentelid te bezoeken, maar ik kon haar   niet meteen vinden. Een vriendelijke verpleegkundige kwam op mij af en vroeg: Wat zoekt U? Zonder na te denken zei ik haar: ‘Dit is nu precies de vraag van Jezus!’ Ze keek mij niet begrijpend aan. Ook wel logisch. Tijd om mijn verhaal te doen, mijn preek samen te vatten, was er niet. Gelukkig kon zij mij op het goede spoor zetten.  Heel mooi dat er zulke betrokken mensen in het ziekenhuis werken.

God zegene hun dienst en – ik hoop en bid – ook de mijne.

met hartelijke groet, ds. H. de Jong

Meer nieuws

Paaseitjes-actie voor Sonrise

Dit jaar is het actiedoel voor biddag: Sonrise Zwolle.
Een grootschalig sport- en evangelisatieproject voor heel Zwolle, gericht op kinderen en tieners in de leeftijd van 6-18 jaar. Enthousiaste sporters van verschillende kerken uit heel Zwolle trekken de wijken in om daar met kinderen te sporten. Denk daarbij aan voetbal, volleybal, basketbal, maar ook knutselen. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom.

Vanuit de pastorie

Vanuit de pastorie – week 8

We leven nu in de tijd voor Pasen. Deze tijd wordt ook wel Lijdenstijd genoemd, of veertigdagentijd. De Lijdenstijd begint met de eerste Lijdenszondag waarna er nog zes volgen. Deze zondagen staan in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het is te vergelijken met de adventstijd.

Ouderenmiddag

Op D.V. maandag 26 februari staat er een boeiend en actueel onderwerp op het programma.
Ds. Oscar Lohuis van ‘Christenen voor Israël’ komt spreken over Gods plan met Israël.