Youth Alpha

Wij hebben op dit moment in de gemeente een mooie groep van jongeren in de middelbare school leeftijd. Velen van hen zijn betrokken bij de catechisatie en in meer of mindere mate bij Brick. Ook in de diensten zijn deze jongeren veelal aanwezig, al merken wij wel dat een deel van hen er vooral “zit” (achterin de kerk) maar niet erg betrokken is of lijkt bij de diensten. Verschillende van deze jongeren zijn onderdeel van een vriendengroep met daarin ook jongeren die zijdelings of helemaal niet betrokken zijn bij de kerk. Wij vinden het belangrijk dat onze jongeren daarin toegerust worden en dat zij tot een levend geloof komen in Jezus Christus. Bij deze groep jongeren blijkt er belangstelling te zijn voor de Youth-Alpha, een cursus over de basis van het christelijk geloof, waarbij er veel ruimte is voor onderling gesprek. Het lijkt ons mooi om hier wat mee te doen in onze gemeente. Daarbij hebben wij gezocht naar een goed moment. Door alle (sport)activiteiten en bijbaantjes is het niet goed mogelijk om dit doordeweeks te organiseren, zeker ook omdat dan de groep van ‘buitenaf’ niet goed kan aanhaken. Verder heeft deze doelgroep door de week ook al Brick en catechisatie.

Elke avond begint met een filmpje over het thema, waarna de jongeren, onder begeleiding, in gesprek gaan over het onderwerp.

Het is ons gebed dat de jongeren door de Youth-Alpha meer betrokken raken bij het geloof en bij de kerk.

Data:

14 januari
21 januari
4 februari
11 februari
25 februari
10 maart
17 maart
24 maart
7 april
14 april
20 – 21 april (16 + kamp).

Themadiensten:

28 januari
3 maart

Thema’s:

...

Jezus: Wie is Jezus?

...

Kruis: Waarom stierf Jezus?

...

Geloof: Hoe kun je geloven?

...

Bidden:waarom en hoe?

...

Heilige Geest: Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?

...

Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen?

...

Genezing: Geneest God ook nu nog?

...

Kerk: Hoe zit het met de kerk?

Aanmelden bij:

Adriaan Mostert

Contactpersoon
  06 – 22215799

Naomi Codée

Contactpersoon
  06 – 83322404